Stad en student

Een dag waarin veel gebeurt. Het grootse deel daarvan zit in de wekelijkse collegevergadering met onder andere drie voorstellen van mijn kant. Verder is, en daarmee ben ik erg blij, een bepaald onderwerp benoemd en bepaald dat de verantwoordelijkheid daarvoor in mijn portefeuille valt. Verder komt het stadsbestuur samen met het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en met de Raad van Bestuur van het LUMC. We bespreken enkele zaken en ik geef een prestatie over de binnenstad en het programma dat daarvoor moet worden opgesteld. Tussendoor doe ik nog iets anders. Aan het einde van de middag koppel ik de uitkomsten van de B&W-vergadering snel terug naar mijn cluster. Ik haal mijn avondeten, pleeg enkele telefoontjes, heb een overleg en lees nog enkele memoxe2x80x99s en stukken in verband met de raadscommissievergadering van vanavond. In de commissie Ruimte en Bereikbaarheid zijn aan de orde: twee rondvragen over een bouwplan en de uitwerking van de woonvisie, het handhavingprogramma en de evaluatie van de regionale woonruimteverdeling. De vergadering eindigt iets na elf uur maar wordt elders informeel voortgezet.