Maandelijks archief: maart 2008

Uitslag

Na het clusteroverleg loop ik naar het Huis van de Raad voor een xe2x80x98kennismakingsgesprekxe2x80x99 met de fractie van Leefbaar Leiden. Deze fractie heeft haar vergadering op maandagochtend vandaar mijn bezoek op dit tijdstip. We praten bij, onder andere over de binnenstad en de Breestraat. Terug op het stadhuis heb ik wethoudersspreekuur en vervolgens komt een bekende Leidse vastgoedeigenaar met zijn adviseur langs. Op het Tweelinghuis heb ik staf Binnenstad en staf Ruimtelijke Ordening. De staven vergaderen niet meer op het stadhuis maar op locatie. Ik hoop dat dit beter werkt. Aan het einde van de middag bezoek ik de afscheidsreceptie in de Nieuwe Energie van Lex de Boer, die Portaal heeft verruild voor de SEV. Om 16.00 uur maakt Jan van Zanen bekend wie de landelijk voorzitter van de VVD is geworden. Ik vermoedde al dat het Ivo Opstelten zou worden en hij scoort met 67%; felicitaties aan hem! Ik hoop van ganser harte dat Onno Hoes zich blijft inspannen voor onze partij zoals hij dat de afgelopen weken heeft gedaan. Misschien als lid van het hoofdbestuur? Ik ga eens nadenken over een nieuwe vraag voor de poll.

Crisis

Het overgrote deel van deze dag heb ik besteed aan een crisis, een rampzalige situatie. Let wel een oefening op dat punt. Geregeld organiseert de gemeente Leiden een rampenoefening. En vandaag hebben het college, de ambtelijke top, en meerdere medewerkers van nood- en hulpdiensten en de gemeente zich gebogen over rampen en crisissituaties. Tuurlijk spelen we een casus na. Ging de oefening 100% perfect? Nou nee, foutloos was het niet en ik ook niet, maar daarom oefenen we zodat we kunnen leren en verbeteren. Dit alles in de hoop dat dergelijke situaties niet gaan plaatsvinden in onze stad.

Team Midden

Na het clusteroverleg spreek ik met twee medewerkers de adviseur van een bekende Leidse vastgoedeigenaar. Op de fiets ga ik naar het politiebureau aan de Langegracht voor een kennismaking met het team Midden. Ik spreek de teamchef en enkele van zijn collegaxe2x80x99s.

Terug op het stadhuis handel ik lopende zaken af, heb ik stafoverleg publiekszaken en een overleg over GovUnited. En ik ontdek dat binnen het stadhuis een schildertalent rondloopt.

Marnixstraat

Boven een kop koffie spreek ik twee raadsleden over een onderzoek waarna enkele leden van de ARK langskomen voor een uitgebreide kennismaking. De ARK is zeg maar de welstandscommissie. Natuurlijk heb ik mijn vraag: "wat is het mooiste nieuwbouwproject in Leiden van de afgelopen jaren?" ook gesteld aan de drie leden van de ARK. Na enkele seconden van nadenken konden zij mij een paar panden noemen; wordt vervolgd. Vervolgens heb ik een telefonisch interview over de G27; maak ik kennis met een mogelijke, nieuwe medewerker; heb ik nogmaals een telefonisch interview maar nu met het magazine van de RABO-bank over wonen in Leiden; en geef ik een interview af aan TV West over de Koppenhinksteeg, en is er een hoorzitting.

Het was/is in Leiden gebruikelijk dat bij bestemmingsplanwijzigingen de wethouder zelf personen hoort in een hoorzitting. Dus ik hoor een buurtbewoner over een bestemmingsplanwijziging (art. 19 lid 2) op het Trigon-terrein. xe2x80x99s Middags laat ik me informeren over het afgeronde project Binnenste Beter (een groot opknap- en onderhoudsplan voor de openbare ruimte in de binnenstad). Dat doe ik door dxc3xb2xc3xb2r de binnenstad te lopen met twee medewerkers. Ze vertellen mij over wat er in het verleden is uitgevoerd en tegelijkertijd staan we stil bij wat nog zou kunnen gebeuren.

Aan het einde van de middag fiets ik (inderdaad Linda) naar de Marnixstraat. In een verwarmde tent wordt na 53 jaar afscheid genomen van de wooncomplexen. De bewoners van de 73 woningen zijn inmiddels verhuisd en binnenkort start de sloop. Tevens markeert het de start van iets nieuws, iets moois in de buurt. Want over een paar jaar staan hier de 2e vestiging van het stedelijke gymnasium, een moskee, buurt- en speelvoorzieningen, groen en natuur, 167 nieuwe woningen, kantoorruimte en is over de Willem de Zwijgerlaan een groene overkluizing gerealiseerd.


De Marnixstraat e.o. over enkele jaren

Sneeuw

Witte vlokken dalen over Leiden. Een prachtig gezicht deze sneeuwval en dat op 3e Paasdag! Deze dinsdag staat in het teken van de collegevergadering die het grootste gedeelte van mijn agenda in beslag neemt. Aan het einde van de middag koppel ik terug naar mijn staf, bel ik enkele personen en heb ik met twee medewerkers een vooroverleg in verband met een aanstaand bestuurlijk overleg. Aansluitend verzorgen John, Jan-Jaap en ik, in afwezigheid van de burgemeester, de wekelijkse persbriefing. En ik heb vandaag voor het eerst een Leidenaar gesproken die een antwoord wist op mijn vraag: "wat is het mooiste nieuwbouwproject in Leiden van de afgelopen jaren?". Ik weet niet of iedereen het eens zou zijn met zijn antwoord, maar het is een antwoord. De komende tijd ga ik door met het her en der, deze en gene vragen naar het nieuwbouwpand dat de Leidenaar als mooiste kwalificeert. Wordt vervolgd.

Zalig Pasen

Na het clusteroverleg ga ik samen met Jan-Jaap naar PMB. Dat is het projectmanagementbureau van de gemeente Leiden. Wij krijgen eerst een korte introductie over de afdeling en hun werkzaamheden. Vervolgens wordt, in aanwezigheid van de hele afdeling, een soort vraag- en antwoordspel gespeeld. Afdeling en wethouders stellen elkaar prikkelende vragen en zo ontspint zich een informele discussie over, in mijn ogen, wezenlijke kwesties. Het doet recht aan het marsepeinen opschrift op hun taartjes dat ze prikkelend zijn. Aardige exercitie van een goede afdeling.
Terug op mijn werkkamer spreken onder meer John en ik over parkeren; waarna ik afreis naar Den Haag voor een paar zaken. Zo bezoek ik de rechtbank voor het afleggen van de belofte waardoor ik nu officieel en bexc3xabdigd Leids trouwambtenaar ben. En ik spreek een topambtenaar op het ministerie van VROM over een project. xe2x80x99s Avonds ga ik terug naar Leiden in verband met een collegevergadering. Daarna handel ik de laatste zaken af en neem ik een stapel stukken mee.
Op deze Witte Donderdagavond wens ik de lezer een Zalig Pasen!

Net-werk

Eigenlijk heb ik vandaag weinig afspraken in mijn agenda staan en toch zit de dag aardig vol. Ik begin met een bijeenkomst met enkele medewerkers over parkeren, gevolgd door een overleg met de projectleider Leiden-Noord. Dan fiets ik naar Naturalis alwaar een vastgoedcongres is waar ik xc3xa8xc3xa8n van de sprekers ben. Tijdens de net-werkborrel kom ik al meerdere, bekende gezichten tegen. Aan het einde van de middag ga ik terug naar het stadhuis om papier etc weg te werken.