Cluster

Vannacht, op de valreep van mijn dienst, heb ik toch nog een IBS-aanvraag gekregen. Naast de B&W-vergadering is er vandaag een gezamenlijke lunch met het bestuur van Centrummanagement, heb ik aan het einde van de middag een overleg over de omgevingsvergunning en een terugkoppeling naar mijn cluster.