Maandelijks archief: mei 2008

Eindsprint

Een ietwat rustige dag die begint met een overleg van het college met de concerndirectie en enkele afdelingsmanagers. Voor de rest van de dag weinig te melden voor deze log. Er zijn nog zes weken tot aan het zomerreces. En zoals altijd is het in die laatste weken enigszins druk met veel stukken en besluiten. Veel moet dan nog worden afgerond, zo lijkt het. Zo ook dit jaar met een soort eindsprint. Zo zijn er bijvoorbeeld aanstaande woensdag twee raadscommissies met tal van agendapunten die ik dit weekend ga voorbereiden.

Visie

Techniek staat voor alles, zeggen ze wel eens. Nou, soms staat techniek voor ergernis. Bijvoorbeeld als bestanden waarop tijdsdruk staat niet te openen zijn. Aarrgh; maar uiteindelijk komt het toch goed. Ik overleg met mijn cluster, een ontwikkelaar komt langs op het wethoudersspreekuur, een raadslid brengt een bezoekje, ik heb een bespreking met een andere ontwikkelaar over twee bouwprojecten en ik heb het nu-nog-wel-wekelijkse overleg over een lastig dossier met een aantal medewerkers.
Aan het einde van de middag beraadt de jury (gemeente, de Mare en de Hogeschool) zich over de inzendingen voor de schrijfwedstrijd xe2x80x9cToekomstvisiexe2x80x9d. Een student(e) kan een maand stufi winnen voor een creatieve visie op hoe Leiden in 2030 is. De kwantiteit van het aantal inzendingen is niet gecompenseerd door de kwaliteit. We gaan een keuze maken.

Prio

Vandaag heb ik de prioriteiten even verlegd. Ik werk nog meer mails, post en stukken weg zodat ik helemaal weer bij ben en regel enkele andere zaken.
Verder plaats ik een foto die ik een tijdje geleden heb genomen toen ik op bezoek was bij het ministerie van VROM.
In het atrium aldaar hing/hangt een immense kaart van Nederland met daarin per regio de woningbouwproductie. Te zien is welk percentage van de afgesproken woningbouwproductie t/m 2009 reeds is gerealiseerd, landelijk 41%, en vervolgens ook per regio in een ranglijst. Holland-Rijnland staat bijna helemaal onderaan. Nu is kwantiteit niet alles zaligmakend want kwaliteit is ook belangrijk. Het streven moet zijn: een sterke stad waarin wordt gexc3xafnvesteerd en waar het kwalitatief goed wonen is.


Een vastgelopen woningmarkt die op slot zit, ontspant zich niet met een lage nieuwbouwproductie.

Besluiten

De collegevergadering begint al om half negen en wordt om vier uur geschorst. Daarna probeer ik stapels achterstallig werk weg te werken en mijn avondeten van de Febo tegelijkertijd te verorberen. Vanavond is gemeenteraadsvergadering. Nestor Daan wijdt enkele warme woorden aan de wolk en ik krijg een mooi kado. Op de agenda staan enkele punten zoals het collegeuitvoeringsprogramma, de afronding van de wensen- en bedenkingenprocedure ten aanzien van de Koppenhinksteeg, het startdocument Binnenstad en het projectbesluit Tuin van Noord. In alle gevallen steunt een, ruime en soms unanieme, meerderheid de collegevoorstellen naast dat enkele moties worden aangenomen. Zo worden vandaag tal van besluiten genomen. Na afloop van de raad komt B&W nog kort bijeen om de collegevergadering van vandaag af te ronden.

Wolk

Mijn gedachten en aandacht liggen geheel ergens anders en ik leef op een roze wolk maar toch ga ik vandaag naar het stadhuis voor een clusteroverleg, een vergadering van de Taskforce studentenhuisvesting en de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. Verder probeer ik een aantal zaken af te handelen en bezoek ik de fractie.

Botermarkt

Gelet op de agenda begint de collegevergadering om half negen. Na zeven-en-een-half uur vergaderen zijn we voor vandaag klaar en heb ik een terugkoppeling naar mijn staf. Ik maak een korte wandeling door de binnenstad, bewonder de verbouwing bij Simon Lxc3xa9velt op de Botermarkt, aanschouw een situatie in de Haarlemmerstraat waarover ik een mail had gekregen, accepteer een lidmaatschap in een Comitxc3xa9 van Aanbeveling, en haal mijn avondeten bij AH. Verder is deze dag gevuld met een raadscommissievergadering want xe2x80x99s avonds is het debat over de Vrijplaats Koppenhinksteeg. De meerderheid van de raadscommissie steunt het voorstel van het college.

Ideexc3xabn

Behalve het wegwerken van alle stukken gisteren ben ik dit weekend op zaterdag nog een paar uur gaan werken op het stadhuis. Vandaag overleg ik met mijn cluster en heb ik de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Dienstverlening. Verder breng ik een bezoek aan het bestuur van de ondernemersvereniging Kanaalpark/Lammenschansweg. Ik vraag ze naar hun ideexc3xabn over de toekomst van het terrein Lammenschans nadat de overige gebouwen van het ROC worden overgedragen aan ons. Verder bezoek ik de fractievergadering.