Maandelijks archief: juni 2008

Plaats

Behalve het wegwerken van post, stukken en mails heb ik heden alleen een raadscommissievergadering van R&B met meerdere agendapunten zoals de woonvisie, het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL), de perspectiefnota, Valkenburg en een mededeling over de standplaatsen voor taxi en fiets.

Ik geef een terugkoppeling op een verzoek van een tijdje geleden. De mogelijkheid is geopperd om de taxixe2x80x99s bij het Centraal Station een andere plek te geven, aan/rondom het stationsplein, en de glazen taxistandplaats de komende jaren te gebruiken als fietsenstalling.


Dus niet alleen fietsen eronder maar ook er bovenop

De glazen constructie is nooit erg populair geweest en de mogelijke toevoeging van vele honderden zo niet duizenden fietsenrekken is erg gewenst in Leiden. Uiteraard heeft deze mogelijkheid naast voordelen ook nadelen. We moeten er maar eens naar kijken, zo vind ik en zo ook de raadscommissie.

VAC

Allereerst komen twee bewoners langs op het wethoudersspreekuur in verband met een handhavingtraject. Verder heb ik een bestuurlijk overleg met vier Leidse corporaties; zij geven een interessante presentatie en we maken meerdere (proces)afspraken. Maar nog voordat het bestuurlijk overleg officieel begint, is er een overhandiging. Twee bestuursleden van de VAC komen langs om mij en de corporaties hun nieuwe jaarverslag te overhandigen en hun werkzaamheden onder de aandacht te brengen. ’s Middags teken ik het contract voor de grondtransactie met het moskeebestuur. Zij gaan een nieuwe moskee bouwen op de Van Voorthuijsenlocatie en zij kopen daartoe nu de grond.

Onderzoekscommissie

Een korte collegevergadering gevolgd door een gezamenlijke lunch met de directie van de GGD. Daarna fiets ik naar het stadsbouwhuis alwaar de hoorzittingen worden gehouden. Er kijken live 100 tot 200 mensen via het internet maar alle stoelen in het publiekszaaltje blijven leeg op twee medewerkers en een journalist na. De Onderzoekscommissie Overschrijding Grote Projecten, in de wandelgangen de commissie Van Egdom geheten (ook wil de commissie dat niet hebben), is al een paar dagen bezig met de openbare verhoren. Vanmiddag ben ik aan de beurt waarvan een soort xe2x80x98uitzending gemistxe2x80x99 bestaat. De rest van de middag vul ik door achterstanden weg te werken en stukken te lezen. Na het avondeten van AH en Febo heb ik een raadscommissievergadering B&L waarbij ik, voor het onderdeel Perspectiefnota, mag aanschuiven. Op de gracht is gezellig het Poxc3xabziefestival aan de gang.

Eerste paal

Een dagje met clusteroverleg, stafoverleg publiekszaken en een extra overleg van de wethouders Ruimtelijke Ordening uit deze regio. Er is wederom een nieuw concept gemaakt van de Regionale Structuurvisie (RSV) en dat document dat door middel van keuzes richting zou moeten geven aan de fysieke, economische, infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio voor de komende jaren, wordt besproken.

En ik mag mijn eerste eerste paal in Leiden slaan. De paal schiet de grond in nadat ik aan de knoppen heb gedraaid. Erg leuk om te doen. De bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station gaat van start en dat is heel mooi want er is een grote behoefte aan parkeergelegenheid voor de fiets aldaar.

Verder woon ik een gedeelte bij van een bijeenkomst met leden van de districtsraden. De districtsraden worden gexc3xabvalueerd en ik ben erg benieuwd naar hun ervaringen over de afgelopen jaren en hun ideexc3xabn over hoe een en ander kan worden verbeterd. Ik hoor een hoop. Ik fiets snel terug naar het stadhuis want xe2x80x99s avonds vergadert de gemeenteraad over onder andere de RGL.

De raadzaal kent twee tribunes. Eentje voor het publiek dat die tribune kan bereiken via een route door een tegeltjes brandgang, zo laat AJ mij zien. En een tribune aan de andere kant waar de pers haar werkzaamheden verricht.


NB het comfortabele meubilair met behoud van authentieke details, zo goed als nieuw

Stroopwafels

Op de markt haal ik stroopwafels en kom daar Aad van der Luit tegen die meldt dat het inderdaad heel lekkere stroopwafels zijn. Vandaag heb ik drie afspraken in mijn agenda staan en alle drie met ontwikkelaars en elk voor een ander project. xe2x80x99s Middags en xe2x80x99s avonds vergadert de gemeenteraad over onder andere de perspectiefnota, en het bestemmingsplan Leiden-Oost dat wordt aangenomen.

Jaarrekening

Een lange collegevergadering die wordt onderbroken door een lunch met de raad van bestuur van het LUMC. Bijna aansluitend op de B&W-vergadering begint de raadsvergadering. De Leidse raad vergadert vandaag, morgen en overmorgen. Vandaag vergaderen ze tot half negen (je vraagt je af waarom…) en wel over onder andere het uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan en de jaarrekening 2007.

HEMA

Na mijn clusteroverleg komen twee binnenstadsbewoners op mijn wethoudersspreekuur. Ze komen in verband met de toestand in hun steeg. Ik ga met hen ter plekke de situatie in ogenschouw nemen en kom onderweg Marion tegen die op een terrasboot in het zonnetje geniet van een kopje koffie. De steeg ziet er redelijk uit al schijnt die op andere dagen meer vervuild te zijn. Mijn oog valt, nu ik daar toch ben, op twee andere zaken die volgens mij wel eens mogen worden uitgezocht. Terug op het stadhuis bel ik over studentenhuisvesting, spreek ik over de districtsraden, heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening en overleg ik met het xe2x80x98nieuwexe2x80x99 hoofd communicatie over de zaken die kunnen worden verbeterd. En straks is er nog de fractievergadering. Overigens snap ik niet waarom, als je het stadhuis binnenloopt, het eerste wat je ziet een vitrine gevuld met oude HEMA-producten is.


Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam

Kremlinologie

Ik heb clusteroverleg, spreek uitgebreid met een concerndirecteur en ik overleg met de VAC. Dat is de vrouwenadviescommissie die in Leiden actief is; we maken kennis en spreken wat af. De handschoen wordt opgepakt. Verder heb ik een stafoverleg Leiden-Noord en Zuid-West dat heel leuk begint want ik krijg van het WOP-team een mand vol met cadeautjes. Heel erg aardig en ontzettend attent!

Daarna is er het periodieke overleg met de PKvV en de studentenverenigingen. Aangezien het academisch jaar ten einde loopt en dus bestuurswisselingen gaan plaatsvinden in september schuiven aanstaande opvolgers aan. De vergadering wordt daarmee zo groot dat we in de raadszaal gaan zitten. En verder werk ik post en mails weg.
In een mail zit een bericht dat mijn aandacht trekt. Dat wat is opgeschreven, is informatief. Dat wat niet is opgeschreven, is soms informatiever. Vroeger was het een soort wetenschap om uit gegevens, of de volgorde of het ontbreken van gegevens iets af te leiden. Maar ach, misschien was dat ook wel iets van vroeger.

Also known as

De ochtend vul ik door met marktpartijen te discussixc3xabren over de binnenstad. Ik leg mijn oor te luister bij deze deskundigen gelet hun expertise zodat onze/mijn beelden worden gescherpt en getoetst. Daarnaast levert het altijd goede en nieuwe ideexc3xabn op, en hopelijk ook investeringen. Boeiende, inspirerende sessie die enthousiasme genereert. Verder heb ik een vergadering van de stuurgroep Aalmarkt en komt VROM langs om te praten over onder andere de WABO (a.k.a. omgevingsvergunning) en de verstedelijkingsopgave (a.k.a. het aantal te bouwen woningen in de jaren tot aan 2020).

Hasselblad

Een lange collegeagenda deze week die plezierig wordt onderbroken door twee zaken. Allereerst gaat B&W rond het middaguur poseren voor een fotograaf met een prachtig, ouderwets Hasselblad-toestel. Op mijn kamer, in de raadszaal en voor de trap van het stadhuis in de Breestraat poseert het xe2x80x98nieuwexe2x80x99 college. Dit soort fotoxe2x80x99s waren nog niet gemaakt van ons. Daarna lunchen we met het college van Haarlemmermeer in de Pieterskerk wat meteen de mogelijkheid geeft de renovatiewerkzaamheden in de kerk te inspecteren. De grafzerken, de vloer etc. worden onder handen genomen. Leuk om te zien hoe ze dat doen en vervolgens vergaderen we door op het stadhuis. Verder heb ik xe2x80x99s middags een terugkoppeling naar mijn staf, verzorg ik de persbriefing samen met John en Jan-Jaap, en werk post en mails weg.