VAC

Allereerst komen twee bewoners langs op het wethoudersspreekuur in verband met een handhavingtraject. Verder heb ik een bestuurlijk overleg met vier Leidse corporaties; zij geven een interessante presentatie en we maken meerdere (proces)afspraken. Maar nog voordat het bestuurlijk overleg officieel begint, is er een overhandiging. Twee bestuursleden van de VAC komen langs om mij en de corporaties hun nieuwe jaarverslag te overhandigen en hun werkzaamheden onder de aandacht te brengen. ’s Middags teken ik het contract voor de grondtransactie met het moskeebestuur. Zij gaan een nieuwe moskee bouwen op de Van Voorthuijsenlocatie en zij kopen daartoe nu de grond.