Plantenbakken

Een eindsprint vandaag. Met clusteroverleg; een buurtvereniging die op het wethoudersspreekuur langskomt voor onder andere plantenbakken; een bijeenkomst over de programmabegroting 2009; een erg leuke uitreiking van de 10e KidsKist tegen Zinloos Geweld op de Teldersschool; een vergadering over Leiden-Noord en Zuid-West; het hoofd communicatie wipt langs om bij te praten; een bespreking over bouwplannen voor een locatie; de afscheidsborrel van Diana in het Scheltemacomplex; een sessie voor omwonenden over een bouwplan waarbij de opkomst erg laag is; snel een avondmaaltijd met ook groene dingen van de Mac en ondertussen post wegwerken en telefoontjes plegen; en ik bezoek de informatiebijeenkomst over het WOP Zuid-West en dan is de donderdag voorbij. En dan te bedenken dat uit dit schema nog afspraken zijn uitgevallen.