Maandelijks archief: september 2008

Knellende kaders II

Een korte agenda maar niettemin komt het college voor meerdere uren bijeen. Want behalve de agenda staan wij stil bij de binnenstad en krijgen wij een presentatie van Monique en Chantal over knellende kaders. Aan het einde van de middag koppel ik terug naar mijn cluster. Een deels gezonde maaltijd van de Mac verorber ik boven een stapel stukken. Vanavond vergadert de raadscommissie R&B over onder andere het gebruiksbesluit, het Gat van der Putte en het nieuwe welstandsbeleid. Mijn IBS-dienst is afgelopen en ik heb twee aanvragen gehad.

Chinees

Na het clusteroverleg spreek ik met Jet en Jeannot over het programma Binnenstad; heb ik stafoverleg Ruimtelijke Ordening en reis ik af naar Oestgeest. In kasteel Oud Poelgeest is een themabijeenkomst georganiseerd over bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap. Vanuit mijn perspectief lever ik een bijdrage daaraan. Met een bord Chinees voor onze neus heeft het college een dinervergadering om de eerste lijnen van het programma Binnenstad te bediscussixc3xabren. Daarna bezoek ik de VVD-fractievergadering.

Spijkerbroek

Mijn agenda voor vandaag is relaxed en zonder externe afspraken dus ik verschijn op het stadhuis zonder das en met een spijkerbroek. Dat levert verrassende gezichten op. xe2x80x99s Ochtends krijgen de leden van het college en de concerndirectie in een erg koude raadszaal een tweetal presentaties waarna hetzelfde gezelschap in een frisse B&W-kamer luncht en enkele zaken bespreekt. De rest van de tijd gebruik ik om het bureau leeg te ruimen, stukken weg te werken etc.

Da house

Een volle agenda maar wel een heugelijke dag want Suzanne en Floor zijn weer in da house :-). Zo bel ik met de directeur van de Groenoordhallen over het naderende afscheid; overleg ik met mijn cluster; komt een onderneming langs om te bezien of een langlopende kwestie op te lossen is; maak ik kennis met de regionale bouwregisseurs en zie ik een bekend gezicht; vindt het overleg plaats met het COA; drinkt Jan Verbaan cs een kop koffie alhier; ga ik naar Roomburg voor een open dag bij twee bijzondere bouwprojecten die hun voltooiing naderen; en schuif ik aan bij een gezelschap dat zo blijkt geregeld bijeenkomt, geheten de Cultuurtafel.

Gestemd

Nog voordat ik vertrek naar Katwijk voor een vergadering van de beleidscommissie Wonen van Holland-Rijnland ga ik stemmen. Per telefoon spreek ik mijn voorkeur uit voor de lijstrekker van de VVD voor het Europees Parlement. Ik stem op de kandidaat met het cijfer 8. Terug uit Katwijk heb ik een vergadering van de stuurgroep ROC en het bestuurlijk overleg met de Leidse corporaties over de prestatieafspraken.

Donatie

Na de collegevergadering en de terugkoppeling naar mijn staf ben ik aan het stadhuis gebonden voor enkele zaken. Zo worden een tweetal telefoontjes gepleegd met een corporatie en handel ik enkele stukken af. Mijn avondeten geniet ik ten stadhuize (mis dus helaas het afscheidsdiner van Ina Sjerps) want vanavond vergadert de gemeenteraad. Zowel aan het begin als aan het einde van de agenda staan onderwerpen die tot mijn portefeuille behoren zoals het commentaar op de herziening van de huisvestingsverordening. Verder krijg ik een telefoontje uit de States over mijn donatie vorig jaar aan de campagne van Obama. Aangezien ik geen US citizen ben, zijn deze donaties due to federal regulations verboden. Ixe2x80x99am sorry, me too. Het geld wordt teruggestort. Deze week heb ik IBS dienst.

Tracteren

Na het clusteroverleg heb ik een bespreking over het programma Binnenstad met de projectleiders Jet en Jeannot, de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken en komt de ARK langs voor het aanbieden van hun jaarverslag. Tussendoor eten wij een taartje bij John op zijn kamer. Verder bezoek ik de VVD-fractievergadering en omdat het vorige week geen gewone vergadering was, tracteer ik hen deze week.

Zitting

In mijn agenda staat een zitting van de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften. Ik heb niet eerder een zitting bijgewoond maar dat leek deze keer een goed idee en een interessante ervaring. Op de rol staat de Koppenhinksteeg. Het eerste gedeelte van de zitting, tot aan de schorsing, heb ik bijgewoond. Verder vandaag veel post, stukken, dagmappen en collegemappen. Prettig weekend!

Haring en wittebrood

Met onze advocaat en drie andere juristen bespreek ik een lastige dossier voor, waarna ik samen met enkele personen en een corporatie nadenk over stedelijk vernieuwing. Projectleider Chantal, die jammer genoeg de gemeente verlaat, overlegt met mij over een bouwproject en dan geef ik een interview aan BASIS Makelaardij over de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Vervolgens heb ik stafoverleg Leiden-Noord en een bestuurlijk overleg met John en de NS. Ik ben nog net op tijd om een wonderschone bruid in een mooie jurk te aanschouwen op het bordes.

Als Leidenaar en lid van de 3 October Vereeniging bezie ik met bewondering de lange rij wachtenden bij de Waag voor de inschrijving voor haring en wittebrood. Ik neem even een kijkje, spreek diverse bekenden en bij de kraam van de Vereeniging schaf ik mij een prachtige sjaal aan. xe2x80x99s Avonds breng ik een bezoek aan de Muldersstraat om een en ander in ogenschouw te nemen en een paar bewoners te spreken.

BV Leiden

De dag begint met een overleg met de BAM over een bouwproject. Verder spreek ik met Jan-Jaap over een pand en dan schuif ik aan bij het overleg van Marc met BV Leiden. Dit naar aanleiding van hun brief waarin ze hun zorgen uiten over de voortgang van het Aalmarktplan. Ik informeer hen over de stand van zaken en beantwoord hun vragen. Daarnaast maak ik uitgebreider kennis met de nieuwe directeur van Portaal Leiden, Christoffel Klap. De Mare neemt een interview over studentenhuisvesting met mij af en aan het einde van de middag heb ik mijn reguliere overleg met de studentenverenigingen en de PKvV.