Tracteren

Na het clusteroverleg heb ik een bespreking over het programma Binnenstad met de projectleiders Jet en Jeannot, de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken en komt de ARK langs voor het aanbieden van hun jaarverslag. Tussendoor eten wij een taartje bij John op zijn kamer. Verder bezoek ik de VVD-fractievergadering en omdat het vorige week geen gewone vergadering was, tracteer ik hen deze week.