Chinees

Na het clusteroverleg spreek ik met Jet en Jeannot over het programma Binnenstad; heb ik stafoverleg Ruimtelijke Ordening en reis ik af naar Oestgeest. In kasteel Oud Poelgeest is een themabijeenkomst georganiseerd over bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap. Vanuit mijn perspectief lever ik een bijdrage daaraan. Met een bord Chinees voor onze neus heeft het college een dinervergadering om de eerste lijnen van het programma Binnenstad te bediscussixc3xabren. Daarna bezoek ik de VVD-fractievergadering.