Maandelijks archief: oktober 2008

Boodschappen

Gisterenavond heeft Barack Obama een TV-spot van 30 minuten (!) op meerdere landelijke zenders vertoond. Amerikaanse spotjes zitten erg knap in elkaar. In ongeveer 30 seconden wordt op zoveel niveau’s gecommuniceerd en zoveel boodschappen meegegeven. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren.

Na het clusteroverleg komen twee personen van Minerva langs en vervolgens de voorzitter en de secretaris van de raadscommissie B&L. Zij willen de werkzaamheden voor de komende maanden doornemen. Aansluitend komen de corporatiedirecteuren voor een overleg over de prestatieafspraken. Door omstandigheden vervalt de rest van mijn middag.

Jan Steen

De ochtend begint met het bestuurlijk overleg Kooiplein. Via LinkedIn kan je contacten verzamelen maar in toenemende mate wordt die kaartenbak ook gebruikt voor nieuwe ideexc3xabn en het uitwisselen van informatie. Zo ontstond via LinkedIn een lunchafspraak met collega Hans Horlings van het naburige Voorschoten. Verder heb ik een afspraak met SLS over studentenhuisvesting. Daarnaast ben ik aanwezig bij de afronding van twee projecten die mogelijk zijn geworden door het WOZ-fonds. Dit fonds zorgt ervoor dat ideexc3xabn en initiatieven kunnen worden uitgevoerd om de leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Vanmiddag bezoek ik in Zuid-West een project ter bestrijding van graffiti (met een fraaie afbeelding van Jan Steen) en een maatregel voor een schoonhoudactie rond afvalcontainers. Prima projecten.

Daarna ga ik naar de Waag voor een conferentie over het aanstaande programma Binnenstad. Ruim 60 marktpartijen en investeerders zijn hierop afgekomen en laten zich, onder andere door mij, informeren over de kansen in de Leidse binnenstad de komende jaren. Hun deskundige inbreng vanuit de markt is welkom en noodzakelijk om te komen voor een realistisch programma. Tegelijkertijd willen wij hen wijzen op de (investerings-)mogelijkheden die onze binnenstad biedt. Ik kijk terug op een geslaagde conferentie.

Winter

Dat krijg je ervan als het college een week niet vergadert, dan is de week daarop de agenda dubbel zo lang. Om die reden zitten we tot vier uur aan de vergadertafel. Weliswaar onderbroken voor een lunch tussen het Leids college en het ROC. De winter komt er onmiskenbaar aan. Zes maanden en zes dagen later is de visfontein wederom gesloten.

Novieten

De avond voor het reces was ik bij de constitutie van Minerva. Een gezellige avond met onder meer enkele (duo)raadsleden. Na meerdere uren aangenaam verpozen was het einde minder want mijn jas was gejat :-(. Het reces was goed en het sms-, email – en telefoonverkeer was beduidend minder dan in een normale week.

Heden tref ik mijn nieuwe secretaresse, Bibi, in het clusteroverleg. Van harte welkom! Op het wethoudersspreekuur komt een binnenstadsbewoonster in verband met horeca en verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. In mijn stafoverleggen agendeer ik het rapport van de commissie Van Egdom. Ik wil graag het rapport met de ambtelijke organisatie bediscussixc3xabren en ik ben benieuwd naar hun opvattingen. Het is een belangrijk rapport tenslotte. Han komt langs om te praten over die zaken die echt nog de komende tijd moeten worden uitgevoerd. En een aantal raadsleden komt op bezoek om technische vragen te kunnen stellen en beantwoord te krijgen. Voordat ik naar de VVD-fractievergadering ga, spreek ik eerst ruim honderd novieten van SSR toe. In de Marekerk worden zij gexc3xafnaugureerd en op deze bijzondere avond ben ik gastspreker. En wie weet lukt me nog de VVD-avond met Paul de Krom te bezoeken.

Constitutie

Paul Laudy en Guido Terpstra komen langs namens de commissie voor een interview in het kader van de herbenoeming van Henri Lenferink. Alvorens ik clusteroverleg heb, ben ik aanwezig bij het ontvangst van de besturen van de universiteit Leuven en van de stad Leuven. Zij zijn een hele dag te gast in Leiden. Verder heb ik stafoverleg WOP Zuid-West en komt de Stichting Arent van ‘s-Gravesande kennismaken. Ik bezoek de constitutieborrel van Minerva nadat een partijgenoot langs is geweest om te spreken over de mogelijkheden meer actief te worden. De komende dagen is het reces.

Change

Twee studenten van de Erasmus universiteit komen langs. Ze zijn bezig met een onderzoeksproject voor hun studie Master Management of Change. Ze proberen in kaart te brengen hoe de bewoners van Leiden aankijken tegen (herstructurerings)projecten. Dat kan interessant zijn en daarom ga ik in op hun verzoek en dus komen Jeroen en Rogier langs voor een interview. Verder spreek ik de burgemeester, acteer ik in een filmpje voor een afscheidsnemer, komt Gert Jan Verhoog langs om bij te praten; heb ik bestuurlijk overleg met de Sleutels van Zijl en Vliet; is er een gesprek over het programma Binnenstad; komt directeur Rien Nagetaal langs; en vervolgens presenteren potentiele investeerders een idee voor een bouwproject in de binnenstad.

Voorschoten

Een lange collegevergadering die wordt onderbroken met een busritje naar de Voorstraat in Voorschoten voor een lunch tussen beide colleges. Om 19.00 uur is de presentatie van het rapport van de onderzoekscommissie en aansluitend is er raadsvergadering waarbij voor mij op de agenda staan: een tweetal hamerstukken, een actualiteitsvraag en een tweetal moties over het Gat van Van de Putte.

Oostvlietpolder

Dit weekend heb ik onder andere genoten aan de rand van het water van het prachtige herfstweer. Zowel op het terras van Anniexe2x80x99s als bij Vlietland. Voor dat laatste moest ik door de Oostvlietpolder. Daarbij ben ik gereisd zowel via de Vlietweg als via de Hofvlietweg. Ik heb vanmiddag de site van de Raad van State wederom gecontroleerd maar ook deze week is geen uitspraak voorzien. Na een vergadering van de taskforce studentenhuisvesting heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. Vervolgens heb ik een overleg over ICT en het wethoudersspreekuur. Daar komt een betrokken buurtbewoonster praten over een gat en bouwactiviteiten. Als laatste in de agenda staan het clusteroverleg, eten met Paul en de fractievergadering.

Bibliotheek

In de bibliotheek van de Pieterskerk komt het college bijeen voor een retraite die het grootste deel van de dag duurt. De rest van de middag gebruik ik om de laatste zaken weg te werken voordat het weekend begint. Zondag is er nog een gemeentelijk netwerkevent.

Vacature

Ik merk dat de bijdragen voor deze log steeds korter werden. Dat komt hoofdzakelijk door tijdgebrek. Zo ben ik anderhalve dag niet op het stadhuis geweest en meteen ligt het bureau vol met papier en achterstallig werk. Daarom haal ik gezond voedsel bij de AH en werk ik in alle rust deze avond op het stadhuis de meeste zaken weg.

De ochtend begint in Utrecht in het Academiegebouw voor een vergadering van de fysieke pijler van de G27. Dat zijn de wethouders bouwen&wonen van de (middel)grote steden. Ik heb me niet opgeworpen, ondanks enig druk, voor het (vice-)voorzitterschap van deze club omdat ik mijn prioriteit leg bij het werk in Leiden. De vacatures worden nu vervuld door collegaxe2x80x99s uit Tilburg en Maastricht. Tevens heb ik vandaag ervoor gekozen geen raadslid te worden.

Ageeth is namelijk wethouder in Midden-Delfland geworden, hulde, en aangezien ik eerste opvolger ben voor de Haagse raad had ik in haar vacature kunnen stappen. Maar het bevalt mij veel te goed in het Leidse dus ik onderteken snel de afstandsverklaring voor het centraal stembureau.

xe2x80x99s Middags ontvang ik Leon van Halder, topambtenaar van VROM. Wij leiden hem rond in Leiden-Noord (Nieuw Leyden, het Groenoordterrein, de sloopwerkzaamheden, Tuin van Noord, de overkluizingen, dependance gymnasium, Kooiplein etc). Met de nieuwbouw, aanbouw, sloop en alle plannen is werk in uitvoering te zien. De binnenstedelijke herstructurering is een lastige maar wel een mooie opgave.

Mooi als je ziet hoe prachtig het wordt, lastig als je bedenkt wat de financixc3xable opgave is. Zeker nu Leiden geen Vogelaar-wijken heeft, de aders van de corporaties worden gelaten en het landelijke ISV-budget wordt gehalveerd.

Niettemin, de schouders worden er ondergezet en daartoe ondertekenen we een overeenkomst om gezamenlijk binnen drie maanden, te bezien hoe het Kooiplein-plan snel en realistisch ontwikkeld kan worden. In het onderzoek worden ook marktpartijen gevraagd me te denken over een betere uitvoerbaarheid van het project.