Voorschoten

Een lange collegevergadering die wordt onderbroken met een busritje naar de Voorstraat in Voorschoten voor een lunch tussen beide colleges. Om 19.00 uur is de presentatie van het rapport van de onderzoekscommissie en aansluitend is er raadsvergadering waarbij voor mij op de agenda staan: een tweetal hamerstukken, een actualiteitsvraag en een tweetal moties over het Gat van Van de Putte.