Maandelijks archief: november 2008

Mooiste gebouw

Eerst geef ik een interview aan de Stadskrant, komt concerndirecteur Marlies praten, heb ik overleg met de mensen van het WOP Zuid-West en werk ik veel achterstallig papier weg. Aan het einde van de middag ga ik naar het RAP voor het bekendmaken van de uitslag van de verkiezing xe2x80x9cmooiste gebouw van Leidenxe2x80x9d en xe2x80x9cmooiste herbestemming van Leidenxe2x80x9d. Ik ben blij dat deze verkiezing is gehouden. Op mijn log heb ik daarover vaker geschreven. Kwalitatief mooie gebouwen horen in deze mooie stad. Goede architectuur kan daarbij helpen. In 2008 en 2009 wil ik het RAP ondersteunen zodat activiteiten worden uitgevoerd omdat mede te bereiken.

Amerigo

Samen met John overleg ik met de regiovertegenwoordigers van Bouwend Nederland en aansluitend met een projectontwikkelaar over een bouwproject. Na het clusteroverleg heb ik een vergadering met die corporaties die in Leiden actief zijn over de prestatieafspraken. In een aansluitende vergadering zit ik in een ander zaaltje iets verderop, met diezelfde corporaties te overleggen maar nu schuiven de huurdersorganisaties aan en wordt het een bijeenkomst van het Platform Wonen.
Door naar de Waag om Sinterklaas te spreken. Hij heeft via de website van de gemeente Leiden digitaal een parkeervergunning voor Amerigo aangevraagd. Dat vind ik heel leuk en modern maar voor een paard heb je natuurlijk geen parkeervergunning nodig. Niettemin voor Amerigo, de Sint en zijn overijverige administratie-Piet reik ik graag een speciale vergunning uit voor het paard van Sinterklaas en de leges zijn te voldoen met enkele pepernoten! Het is gezellig druk, inclusief een dansje van de Macarena, in de Waag. Want daar is het Huis van Sinterklaas, een topactiviteit van Centrummanagement!

Raadpleging

In het Tweelinghuis is een korte collegevergadering. Waarom daar? Omdat aansluitend op die locatie een rampenoefening plaatsvindt. Tijdens de lunch is een paar zalen verderop de persconferentie van John waarin hij de majeure besluiten ten aanzien van verkeer toelicht. Terug op het stadhuis overleg ik met het hoofd Vastgoed, komt de Sleutels langs en heb ik bestuurlijk overleg Kooiplein. De afgelopen maanden is gekeken door marktpartijen, het impulsteam van VROM, de corporatie en de gemeente of het project Kooiplein op een realistische, marktconforme en financieel haalbare wijze is uit te voeren. Over enige tijd moet die vraag beantwoord kunnen worden. Vanavond is er een ALV van de VVD afdeling Leiden. Verder heb ik de stempapieren gekregen voor de ledenraadpleging over de EP-lijst. Die ga ik eens bestuderen. Ik wil in ieder geval nummer 5 aldaar houden en nummer 15 moet flink omhoog wat mij betreft. Toine en Jan zouden heel goede lijstduwers zijn.

Besluiten

Vandaag heb ik maar xc3xa8xc3xa8n afspraak in mijn agenda, een ongekend aantal. Maar het is wel een afspraak die mij het grootste deel van de dag bezighoudt. Namelijk de collegevergadering waarin de nodige besluiten worden genomen. Een lange vergadering maar dat is logisch als je de lengte van xc3xa8n de onderwerpen op de agenda beziet. Niettemin duurt de vergadering korter dan tevoren gedacht hetgeen mij de kans geeft enkele zaken weg te werken en met Rien een en ander te bepraten.

Telefoontje

Een maandag met clusteroverleg, het wethoudersspreekuur over een pand in de binnenstad, staf Binnenstad, staf Ruimtelijke Ordening, een korte collegevergadering, een overleg met de directeur van de Lorentzschool, eten met Paul en de fractievergadering. Verder veel post, papier en een enkel telefoontje.

Maastricht

xe2x80x99s Ochtends vroeg vertrekt de bus met een groep raadsleden, ondernemers, bewoners, belanghebbende organisaties, medewerkers, Marc en ik naar Maastricht voor wat een inspirerende reis moet gaan worden. Het is goed te leren van een ander en in elkaars keuken te kijken, nu we bezig zijn met opstellen van het programma Binnenstad. Daarom gaat een deel van de raad op werkbezoek naar het zuiden des lands.

Catharina

De leidinggevenden van de gemeente Leiden zitten twee dagen op de heide. Nou ja, heide, in Oestgeest welteverstaan. Voor xc3xa8xc3xa8n onderdeel van hun programma schuiven enkele wethouders aan en daarom ben ik xe2x80x99s ochtends daar. xe2x80x99s Middags heb ik clusteroverleg en bezoek ik de Waalse Kerk in de Breestraat. Ik word rondgeleid in dit rijksmonument door enkele bestuursleden. Dit pand wordt omringd door het Aalmarkt-project. Ik verneem meer over de geschiedenis en over het omvangrijke Catharina Gasthuis dat eeuwenlang in dit gebied heeft bestaan.

Vanavond is er een ingelaste vergadering van de raadscommissie R&B waarbij de onderzoekscommissie naar de Grote Projecten wordt bevraagd door de raadsleden over hun bevindingen.

Oosterpark

Oude bekende Lodewijk Lacroix komt langs om bij te praten en als nieuwe directeur van het project Stedenbaan spreken we natuurlijk ook hierover. Ik bel met Zuid-Afrika om het nieuws van de uitspraak over de Oostvlietpolder door te geven en ik buig me over de tekst van het persbericht met daarin onze reactie. Verder komt een raadslid langs om door te praten over een concreet knelpunt, ga ik lunchen met oud-collega Colette en komt een partijgenoot vanuit een Amsterdamse gracht op bezoek.

Een wijkvereniging, een speeltuinvereniging en enkele betrokken binnenstadsbewoners hebben de handschoen opgepakt en een plan gemaakt voor een xe2x80x98Oosterparkxe2x80x99. Het plan voorziet in de ontwikkeling van een ‘Park van het Leven’, een park waarin de aspecten jeugd/spelen (speeltuin), opgroeien/cultuur (Ankerpark), wonen/werken (Meelfabriekterrein) en vergankelijkheid (begraafplaats Groenesteeg) op een ontspannen wijze in elkaar overgaan, samenwerken, naast elkaar kunnen bestaan en elkaar ook versterken. Als werktitel hanteren zij voor dit park de naam ‘Oosterpark’. Die naam heeft bij mij trouwens andere associaties ;-). Ik vind het heel leuk dat ze dit bedacht hebben en goed dat ze met dit initiatief komen. Ze hebben gelijk dat in dit gebied grote kansen liggen. Aan het einde van de middag ga ik naar het lustrumfeest van de corporatie ‘de Sleutels van Zijl en Vliet’ die het 5-jarig bestaan viert.

Pepernoten

We hebben een collegevergadering die tot ongeveer drie uur duurt. De gezellige feestdagen van december komen eraan en dus staat op de collegetafel een grote glazen pot met pepernoten. Hmmm. Aan het einde van de middag heb ik onder meer het clusteroverleg en probeer ik de stapels papier en emails die in de tussentijd zijn binnengestroomd, weg te werken. Dit alles boven een maaltijd van de Mac en om te voorkomen dat de koorts weer terugkomt, bestel ik een dubbele portie fruitsalade. xe2x80x99s Avonds heb ik een vergadering van de raadscommissie R&B. Op de agenda staat onder andere: een rondvraag, het projectbesluit in het kader van de nieuwe WRO, studentenhuisvesting, beeldkwaliteitsplannen Leiden-Noord en een bespreking over de structuurvisie die we gaan opstellen. De stadsbouwmeester Donald Lambert geeft een boeiende presentatie. De hele vergadering van de commissie duurt tot na middernacht.

Verlichting

Tijdens het clusteroverleg klinkt ineens een enorm kabaal. De sirenes gaan af. Het stadhuis moet worden ontruimd. Gedisciplineerd loopt iedereen naar buiten en wacht op het Stadhuisplein tot we weer naar binnen mogen. Na negen minuten is het hele pand leeg en de oefening succesvol afgerond. xe2x80x99s Ochtends heb ik het wethouderspreekuur met daarin enkele bewoners van de Marnixstraat langskomen om de bomenkap aldaar te bespreken en een projectontwikkelaar die een dwangsom aan zijn broek heeft hangen. Verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening en spreek ik met Marlijn en Karin over de verruiming van openingstijden. Aansluitend heb ik een vergadering met het COA en xe2x80x99s avonds ben ik te gast bij de ondernemersvereniging Hartje Stad bij cafxc3xa9 Macchiato op de Botermarkt. Aan mij de eer de verlichting in de bomen te ontsteken en dat doe ik graag! Er is geen fractievergadering vanavond want die heeft gisterenochtend reeds plaatsgevonden. En op de site van de Raad van State zie ik dat woensdag een uitspraak over de Oostvlietpolder is te verwachten.