Besluiten

Vandaag heb ik maar xc3xa8xc3xa8n afspraak in mijn agenda, een ongekend aantal. Maar het is wel een afspraak die mij het grootste deel van de dag bezighoudt. Namelijk de collegevergadering waarin de nodige besluiten worden genomen. Een lange vergadering maar dat is logisch als je de lengte van xc3xa8n de onderwerpen op de agenda beziet. Niettemin duurt de vergadering korter dan tevoren gedacht hetgeen mij de kans geeft enkele zaken weg te werken en met Rien een en ander te bepraten.