Amerigo

Samen met John overleg ik met de regiovertegenwoordigers van Bouwend Nederland en aansluitend met een projectontwikkelaar over een bouwproject. Na het clusteroverleg heb ik een vergadering met die corporaties die in Leiden actief zijn over de prestatieafspraken. In een aansluitende vergadering zit ik in een ander zaaltje iets verderop, met diezelfde corporaties te overleggen maar nu schuiven de huurdersorganisaties aan en wordt het een bijeenkomst van het Platform Wonen.
Door naar de Waag om Sinterklaas te spreken. Hij heeft via de website van de gemeente Leiden digitaal een parkeervergunning voor Amerigo aangevraagd. Dat vind ik heel leuk en modern maar voor een paard heb je natuurlijk geen parkeervergunning nodig. Niettemin voor Amerigo, de Sint en zijn overijverige administratie-Piet reik ik graag een speciale vergunning uit voor het paard van Sinterklaas en de leges zijn te voldoen met enkele pepernoten! Het is gezellig druk, inclusief een dansje van de Macarena, in de Waag. Want daar is het Huis van Sinterklaas, een topactiviteit van Centrummanagement!