Maandelijks archief: november 2008

Poort

Twee bestuursleden van de Buurtbelangenvereniging-Tegen-ROC-Lammenschans (in opheffing), komen langs om te praten over de toekomst van Lammenschanspark en verder werk ik de collegemappen en de grote achterstand in papier weg die de laatste dagen is ontstaan. Ik hoor het goede bericht dat Bibi mijn vaste secretaresse wordt en de definitieve opvolgster van Suzanne is. Hulde.

Dadelijk bezoek ik een belangrijke xe2x80x98poortxe2x80x99 van de stad, namelijk het Centraal Station. Raadsleden zijn door de NS en NS Poort uitgenodigd voor een werkbezoek aan CS om te worden bijgepraat over alle huidige en toekomstige werkzaamheden in dat gebied. Bij NS Poort (het oude NS Vastgoed) zie ik een verandering. Deze grootgrondbezitter van Nederland ontwikkelt zich snel van een beheerder van grond en panden, tot een risicodragende investeerder en projectontwikkelaar.

Respect

Op twee basisscholen ben ik xe2x80x99s ochtends te gast. Bij twee groepen 8 van de Josephschool en een groep 7/8 van de Anne Frank school verzorg ik een gastles in het kader van de Dag van Respect. Een initiatief dat is uitgebouwd tot iets groots door onder meer Corinne Bierman. Op zo’n tweeduizend basisscholen in het hele land vindt dit vandaag plaats. We discussixc3xabren over respect, wat dat is en hoe je dat in de praktijk brengt. De kinderen zijn enthousiast. Natuurlijk spreek ik over respect in de politiek en de omgangsvormen in deze arena. De verkiezing van Obama komt in de gesprekken ook om de hoek kijken. Erg leuk om te doen en de uren vliegen om.

Verder breng ik een werkbezoek aan de gemeentelijke afdeling ICT waarbij ik tevens een blik werp in de serverruimte. De totale digitale gemeente Leiden staat daar in twee xc2xb4boekenkastjesxc2xb4. Daarnaast heb ik stafoverleg Leiden-ZuidWest/Noord en ga ik op wijkbezoek in Noord onder het motto xe2x80x98wethouder op de theexe2x80x99. Met twee actieve bewoners bespreken we de laatste ontwikkelingen, het reilen en zeilen in de wijk. In het buurthuis Spoortje hoor ik al iets over de resultaten van de enquxc3xaate die door de bewonersorganisaties zelf, onder de buurtbewoners is gehouden. De antwoorden op de door hen geformuleerde vraag over betaald parkeren, springen het meest in het oog. Invoering daarvan kan in Noord op weinig draagvlak rekenen.

Mooiste gebouw

Eigenlijk best wel een rustige dag vandaag. Zo komt Gijs Holla van de PvdA-fractie langs om enkele ideexc3xabn te bespreken en twee leden van de programmaraad van het RAP om te praten over een bijeenkomst over de aanstaande structuurvisie. Al eerder heb ik hier geschreven over mooie gebouwen in Leiden en een nieuwe verkiezing. Die loopt nu en vanochtend heb ook ik gestemd. Wat vind jij het opvallendste, mooiste of meest geslaagde nieuwe gebouw, dan wel het gebouw met de mooiste herbestemming? Een jury heeft een voorselectie gemaakt waarbij 7 nieuwbouwprojecten en 4 oude panden met ‘een nieuwe jas’ in Leiden zijn gekozen. Stem ook!

Moties

Vandaag heb ik twee vergaderingen waarmee ongeveer de hele dag is gevuld. Allereerst de collegevergadering en aan het einde van de middag begint de gemeenteraadsvergadering die bijna geheel in het teken staat van de begrotingsbehandeling. In de dinerpauze eten we met ons allen (raad, griffie, college en ondersteuning) in de kantine. Ik zit gezellig aan tafel met onder andere Geerten Boogaard, behalve rijzende ster binnen de christen-democratische geledingen tevens trouwe lezer van mijn log. xe2x80x99s Avonds laat is de vergadering afgelopen en zijn enkele moties/amendementen aangenomen maar geen ten aanzien van mijn portefeuille. Vanmiddag is mijn IBS-dienst afgelopen en ik heb geen aanvragen gehad de afgelopen week. Na afloop van de raad is er een afsluitende borrel.

ISV III

Behalve het clusteroverleg en de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Binnenstad heb ik het reguliere overleg met Gerda en het politieteam Leiden-Noord om de situatie aldaar door te spreken. De afspraak is namelijk dat de teamchef met enige regelmaat de wijkwethouders op de hoogte houdt van hoe het in de wijk loopt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Verder woon ik de fractievergadering bij.

Het Rijk is van plan zeer fors te bezuinigen, zeg maar gerust een halvering, op het Grote Steden Beleid en dan met name op de gelden van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV III). De VNG en de G4 en de G27 hebben gezamenlijk en krachtig stelling genomen hiertegen. Concreet zou dit voor Leiden een verlaging van het budget van xe2x82xac 17,8 mln nu, naar xe2x82xac 10,1 mln in de nieuwe ISV-periode betekenen. Dit is een korting van 43% ten opzichte van het huidige budget.
Het wordt steeds moeilijker, ook voor de Leidse corporaties, om de komende jaren nieuwe stedelijke vernieuwingsplannen te bedenken en uit te voeren. En als je bedenkt voor welke opgave gemeenten zoals Leiden staan: onze woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit voor- en (kort) naoorlogse woningen. Een groot deel daarvan kenmerkt zich door een lage (woontechnische) kwaliteit. Zo is 62% van de totale voorraad kleiner dan 75 m2 en slechts 7% groter dan 100 m2. Ook kent Leiden 54% appartementen, behoort 45% van de woningvoorraad tot de twee goedkoopste huurklassen en 32% tot de goedkoopste koopklassen. Meer algemeen is er een grote discrepantie tussen gevraagde en aangeboden kwaliteit. Daarnaast is er weinig ruimte in de stad en ontstaat daardoor de noodzaak tot complexe, kostbare, binnenstedelijke ontwikkelingen.
Onder andere deze argumenten heb ik schriftelijk bij de minister onder de aandacht gebracht. Het is te hopen dat de Tweede Kamer zich de komende tijd hierover buigt en achter de oren krabt of deze voorgenomen bezuinigingen met tientallen procenten inderdaad zo’n goed idee zijn.

Bouwen in Leiden

Het Rijnlandblok is een term die in het kader van het project Aalmarkt wordt gebruikt voor een groot gebied. Dit is het parkeerterrein aan de Boommarkt, het voormalig pand van het Hoogheemraadschap aan de Breestraat/Boommarkt, het ondergelegen postkantoor en een grote kelder/garage. Ik heb op een luchtfoto met rode lijnen het gebied ingetekend.


Een ontwikkellocatie zoals die weinig voorhanden zijn in Nederlandse binnensteden

Deze locatie en deze omvang bieden eigenlijk behoorlijke potentie en de gemeente Leiden orixc3xabnteert zich op dit blok dat ze nu nog in eigendom heeft. Ik ga met een paar mensen eens binnen kijken om een goed beeld te krijgen van dit grote terrein waarvan ik de footprint schat op 0,2 ha, en uit diverse onderdelen bestaat. Alleen al het pand van Hoogheemraadschap telt vele duizenden vierkante meters vloeroppervlakte.

De stichting Jeugd en Samenleving Rijnland organiseert in samenwerking met groepen 6 van bijna alle basisscholen jaarlijks een Techniekevenement. Thema is dit jaar xe2x80x9cBouwen in Leidenxe2x80x9d. Ik ga kijken in buurthuis Vogelvlucht hoe bijna 100 leerlingen een aantal typische Leidse bouwwerken bouwen.
Opdracht is bijvoorbeeld het Centraal Station, de Watertoren etc na te bouwen. De kinderen vinden het erg leuk om deze bouwmodellen te knippen, plakken, knutselen, lijmen en zagen. Leuk evenement wat hopelijk tevens het neveneffect heeft dat deze jonge Leidenaren hun enorm enthousiasme over bouwen in Leiden verspreiden in deze stad. Later op deze dag maak ik met de PKvV het rondje ASVxe2x80x99s. Verder werk ik mijn bureau leeg na deze drukke week.

Beukeboom

Een pand in de Breestraat waarin voorheen Selexyz Kooyker zat, gaat worden verbouwd. Het is een groot pand. Op uitnodiging aanschouw ik het pand en de tuin die daar achter ligt. In een forse tuin staat een gigantische rode beuk met een stamomvang van meters. Deze gigant moet eeuwen oud zijn. Schitterend stukje binnenstad. Verder overleg ik met concerndirecteur Marlies van der Starre en na mijn clusteroverleg lunch ik met Rogier van der Sande, die gisteren is verjaard, in brasserie Noroc. Verder heb ik een interview in het kader van de audit Vastgoed en een bestuurlijk overleg met het ROC. xe2x80x99s Avonds heb ik vergadering van de raadscommissie R&B die grotendeels in het teken van de begrotingsbehandeling staat.

Advieslijst

Er resteerde een klein deel van de agenda van de collegevergadering van gisteren die hedenochtend wordt afgerond. Daarna ga ik naar Leiderdorp voor een lang overleg met de collegaxe2x80x99s bouwen&wonen van de regio Holland-Rijnland. xe2x80x99s Middags overleg ik met enkelen en een projectontwikkelaar, haal ik (en daxe2x80x99s toch weer enige tijd geleden) een grotendeels gezonde maaltijd bij de Mac, en werk ik papier weg. xe2x80x99s Avonds heb ik vergadering van de raadscommissie B&L die in het teken staat van de begrotingsbehandeling.

Vorige week is de advieslijst van de VVD voor het Europees Parlement gepubliceerd door het hoofdbestuur. Later deze maand kunnen de leden zich daarover uitspreken. Dat zal ik zeker doen. Ik ben blij verrast met plek 5 voor het noordelijke talent Betty de Boer; heel erg goed! Teleurstellend laag staat Nicole Maes die volgens mij moet stijgen. Wat ik echt werkelijk niet snap, zijn de plekken 3 en 4 voor Toine Manders en Jan Mulder. Veel en veel te hoog!

Ik ben niet de hele nacht opgebleven voor de uitslag. Als wethouder kan ik moeilijk zeggen voor welke kandidaat ik ben, al kunnen de oplettende lezertjes van deze log dat wel raden, maar ik zag vanochtend tot mijn grote vreugde Jan-Jaap met het goede T-shirt rondlopen!

Eettafel

Het grootste gedeelte van de dag vergaderen we met het college van Leiderdorp, wel in de schouwburg. Daarom komt het Leidse college xe2x80x98s ochtends kort bijeen om het grootste deel van onze eigen B&W-agenda af te handelen. Aan het einde van de middag zijn we terug op het stadhuis en ga ik naar de 3e verdieping naar mijn tijdelijke kamer. Daar werk ik enkele zaken weg en pak ik een paar dozen uit.
Gisterenavond hoorde ik dat Thessa vertrekt. Ik snap haar afwegingen goed. Het blijft jammer. Ik vond haar actief en deskundig; het was met haar plezierig werken en dat al sinds de eerste vergaderingen van de verkiezingsprogrammacommissie aan haar eettafel zeven jaar geleden. Vanavond volg ik natuurlijk de verkiezingen op de TV. Spannend!

Dozen

Naast de wekelijkse klassiekers in mijn agenda zoals de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken; het clusteroverleg; eten met Paul; de fractievergadering; heb ik een intensieve en boeiende brainstormsessie over de structuurvisie en een overleg over woningbouw. Verder zie ik verhuisdozen in mijn kamer. De 2e verdieping in het stadhuis wordt gerenoveerd en nu is mijn kamer aan de beurt. Daarom zit ik tot begin 2009 op een andere kamer. Morgen verhuis ik en mijn spulletjes worden ingepakt.