Maandelijks archief: december 2008

Zalig Kerstmis

Vandaag loopt mijn ibs-dienst af (xc3xa8xc3xa8n aanvraag in totaal) en woon ik de laatste collegevergadering van 2008 bij. Een B&W-vergadering die gelukkig niet al te lang duurt en wordt gevolgd door een gezellige kerstlunch met de afdeling. xe2x80x99s Middags werk ik de laatste stapels papier weg. En dan is het Kerstreces !

Ik wens je een Zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!

Een jaar

De ochtend is gevuld met een vergadering van de beleidscommissie Wonen van de regio Holland-Rijnland. Deze week heb ik IBS-dienst maar nog geen aanvragen gehad. Elk collegelid heeft eens in de zoveel weken dienst. Behalve voor de IBS-aanvragen komen daarbij volgend jaar tevens de aanvragen voor het huisverbod (Wet tijdelijk huisverbod). ’s Middags werk ik post en collegemappen weg.

Morgen is het Weihnachtsoratorium. Dit jaar vindt dat concert plaats op de 20e december. Die datum is voor mij om meerdere redenen bijzonder. Onder meer vanwege mijn installatie als Leidse wethouder; xc3xa8xc3xa8n jaar geleden dus. En het bevalt mij uitstekend!

Talenten

Urban Interest komt langs voor een gesprek en daarna de ondernemersvereniging Pieterskwartier en ik heb een overleg met de corporaties over de prestatieafspraken. Tussendoor verober ik mijn lunch (een oliebol en twee broodjes met patxc3xa9). Als laatste heb ik een afspraak met enkele leden van de kerngroep Jong Leiden.
Al eerder sprak ik met een vertegenwoordigster van hen. Het is een groep van jonge talenten in onze organisatie met een juiste mentaliteit, energie en ideexc3xabn. In andere gemeenten wordt de potentie van zo’n groep goed gebruikt. In Groningen heette dat project ‘jonge honden’, in Den Haag ‘mentor the freshmaker’ of ‘traineeprogramma‘ of ‘Jong Den Haag’. Samen met David Jongen werden goede en leuke zaken ondernomen en daar moest ik even aan terugdenken. Als laatste buig ik mij over de dagmap van morgen.

Kerststukje

Ik begin eindelijk in mijn agenda te merken dat het kerstreces nadert. Met twee marktpartijen heb ik een overleg over een locatie en daarna met twee andere marktpartijen over een andere locatie. Verder ga ik lunchen met Hans van den Broek, loop ik de Breestraat in om met een actieve winkelier te spreken, bestudeer ik enkele stukken, werk post weg etc etc. Nog een paar dagen en dan is het kerstreces. Op mijn vergadertafel staat een gezellig kerststukje dat de facilitaire dienst heeft geplaatst.

Kerstpakket

Een dag met een lange collegevergadering die overgaat in een terugkoppeling naar mijn staf en dan in een deels gezonde maaltijd van de Mac boven postmappen en vervolgens in het in ontvangst nemen van enquxc3xaateresultaten over parkeren in Leiden-Noord en aansluitend in de laatste raadsvergadering van dit jaar en als laatste overgaat in een eindejaarsborrel van de raad, griffie en college. Ik heb geen discussiepunten op de raadsagenda staan. John daarentegen wel met de RGL en de Ringweg-Oost. En tref ik mijn kerstpakket op het bureau aan !

Moskee

Na het clusteroverleg heb ik een overleg met Regiobouw. Vervolgens zijn er de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken en aansluitend een vergadering met het bestuur van de moskee in Zuid-West die komt praten over de nieuwbouwplannen. xe2x80x99s Avonds is voor de laatste keer in 2008 de fractievergadering.

Catharina-hof

Na een overleg met de concerndirectie en de B&W-lunch is de rest van de dag gevuld met leuke dingen. Zo is het hoogste punt bereikt van de tweede zaal van de Stadsgehoorzaal. Een dergelijk feestelijk moment moet worden gevierd. Overigens drinken we geen pannenbier maar champagne. De 2e zaal wordt mooi.

Eeuwenlang stond in dit gedeelte van de binnenstad het Catharina gasthuis.
Het was een groot complex dat lag tussen de Breestraat en de Rijn en strekte zich uit vanaf de Vrouwensteeg tot aan de Mandemakerssteeg.
Ongeveer het gebied dat we nu het Aalmarkt-plan noemen. Het gasthuis kende toen al een binnenplaats, een hof.


Het hof van Catharina, een complex waar mensen op af kwamen sinds het begin van de 12e eeuw.

Op naar het Stationsplein voor de glxc3xbchwein want de kerstboom moet worden ontstoken, of liever gezegd het licht in de kerstboom. De NS en de gemeente gaan de omgeving van het station opknappen en de kerstboom hoort daarbij. Als laatste heb ik een gezellige afspraak met mijn fractie.

Kerstkaarten

Na het clusteroverleg heb ik een vergadering met het WOP-team van Leiden-Noord/Zuid-West en komt Piet Hein Schoute langs voor een kop thee. Na een deels gezonde avondmaaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie B&L waarbij onder andere de evaluatie van de districtsraden op de agenda staat. Tussendoor teken ik nog een stapeltje kerstkaarten.

Melanie

Vandaag heb ik een regulier overleg met de gemeentesecretaris en lunch ik met de directeur Zorginkoop van Achmea in City Hall. Melanie Schultz en ik kletsen plezierig bij. Verder heb ik een interview met de Mare en samen met Jan-Jaap een interview met het personeelsblad xe2x80x9cWillems en Wetensxe2x80x9d. Toen wij beiden nog bij de VNG werkten, heette dat personeelsblad anders; tijden veranderen. Het is gezellig om de redacteuren Jolanda, Eline en Frans weer te zien. Ik maak uitgebreider kennis met Wim Mulder, het nieuwe hoofd Ruimtelijk Beleid alvorens ik naar het ontvangst van de student-bestuurders in de Burgerzaal ga. Jaarlijks worden de bestuursleden van de ASVxe2x80x99s en de PKvV ontvangen door het stadsbestuur. Henri spreekt ze toe alvorens de borrel aanvangt . En via de fax krijg ik wederom de vraag voorgelegd of ik raadslid wil worden. Zo niet dan wordt Els van Vliet gevraagd.

UB

Een lange collegevergadering die genoeglijk wordt onderbroken door een lunch in de Oude UB met het College van Bestuur van de universiteit. Na B&W heb ik een terugkoppeling naar mijn staf en werk ik enkele zaken weg. Vanavond is er vergadering van de raadscommissie R&B maar daar staan alleen onderwerpen van John op de agenda.