UB

Een lange collegevergadering die genoeglijk wordt onderbroken door een lunch in de Oude UB met het College van Bestuur van de universiteit. Na B&W heb ik een terugkoppeling naar mijn staf en werk ik enkele zaken weg. Vanavond is er vergadering van de raadscommissie R&B maar daar staan alleen onderwerpen van John op de agenda.