Catharina-hof

Na een overleg met de concerndirectie en de B&W-lunch is de rest van de dag gevuld met leuke dingen. Zo is het hoogste punt bereikt van de tweede zaal van de Stadsgehoorzaal. Een dergelijk feestelijk moment moet worden gevierd. Overigens drinken we geen pannenbier maar champagne. De 2e zaal wordt mooi.

Eeuwenlang stond in dit gedeelte van de binnenstad het Catharina gasthuis.
Het was een groot complex dat lag tussen de Breestraat en de Rijn en strekte zich uit vanaf de Vrouwensteeg tot aan de Mandemakerssteeg.
Ongeveer het gebied dat we nu het Aalmarkt-plan noemen. Het gasthuis kende toen al een binnenplaats, een hof.


Het hof van Catharina, een complex waar mensen op af kwamen sinds het begin van de 12e eeuw.

Op naar het Stationsplein voor de glxc3xbchwein want de kerstboom moet worden ontstoken, of liever gezegd het licht in de kerstboom. De NS en de gemeente gaan de omgeving van het station opknappen en de kerstboom hoort daarbij. Als laatste heb ik een gezellige afspraak met mijn fractie.