Kerstpakket

Een dag met een lange collegevergadering die overgaat in een terugkoppeling naar mijn staf en dan in een deels gezonde maaltijd van de Mac boven postmappen en vervolgens in het in ontvangst nemen van enquxc3xaateresultaten over parkeren in Leiden-Noord en aansluitend in de laatste raadsvergadering van dit jaar en als laatste overgaat in een eindejaarsborrel van de raad, griffie en college. Ik heb geen discussiepunten op de raadsagenda staan. John daarentegen wel met de RGL en de Ringweg-Oost. En tref ik mijn kerstpakket op het bureau aan !

Advertenties