Maandelijks archief: januari 2009

Binnenstadsborrel

Gisterenavond ben ik nog gezellig, oude bekenden zoals David en Frits tegengekomen.
Na een bestuurlijk overleg Kooiplein komen in de raadzaal het college en de concerndirectie bijeen om te praten over de structuurvisie inclusief een gezamenlijke lunch. Ik volg de raadscommissie in hun werkbezoek bij de Sleutels van Zijl en Vliet. Natuurlijk passeren onderwerpen als hun plannen met de oude Kooi en de Tuinstad-Staalwijk de revue net als de verhouding tussen een corporatie en de gemeente. Omdat deze vrijdag vol zit, kom ik niet toe aan mijn wekelijkse pak papier en dus neem ik de collegemappen en dagmap mee naar huis. Aan het einde van de dag is er de 1e Binnenstadsborrel en wel in City Hall.

Dit allemaal in verband met de presentatie van het programma Binnenstad. Het is er druk en gezellig met veel bekende gezichten; zo’n borrel gaan we frequent organiseren. De spirit is goed. We gaan voor de beste binnenstad!

Warm bakkie

Het clusteroverleg wordt gevolgd door een fotoshoot, dit in verband met Klapstuk en dat is het personeelsblad van de gemeente Leiden. Deze fotoxe2x80x99s worden genomen op locatie en wel op het Stationsplein. Zonder jas moeten wij in de koude een tijdje poseren voor meerdere foto’s. Wij worden vanuit het raam gade geslagen door Joost van het CML. Klantvriendelijk als hij is, brengt hij meteen warme koffie voor de koukleumen. Klasse actie van ‘m. Ik fiets naar hotel Nieuw Minerva voor een gesprek met hun directie en vervolgens heb ik een overleg over een binnenstedelijk vastgoedcomplex. Als laatste activiteit op deze dag ben ik te gast bij NS.

Webcast

Na een periodiek overleg met concerndirecteur Cees Vermeer worden van mij fotoxe2x80x99s gemaakt in verband met het interview dat ik heb gegeven aan Rijnstreek Business. Daarna ga ik met o.a. Marc lunchen en tegelijkertijd kennismaken met Ard van der Steur, onder andere VVD-fractievoorzitter te Teylingen. Daarna spreek ik met twee personen van het WOP-team Leiden-Noord over sociale woningbouw en vervolgens met de corporatiedirecteuren over de prestatieafspraken. Tussendoor heb ik geprobeerd via de webcast van de provincie het debat in de Staten te volgen. Trouwens, het is wel erg goed dat je op deze moderne manier de volksvertegenwoordiging aan het werk kan zien en kan volgen.

Fietsenrek

Na een korte collegevergadering, een gezamenlijke lunch en een presentatie in de B&W-kamer werk ik post en papier weg, heb ik clusteroverleg, lees ik enkele stukken en bereid ik me voor op de vergadering van vanavond. Dit laatste geschiedt onder genot van een deels gezonde maaltijd van de (de geoefende lezer raadt het al)xe2x80xa6 de Mac. In de vergadering van de raadscommissie R&B heb ik een rondvraag over het negatieve advies van de ARK over een fietsenrek bij station Lammenschans en verder staan op de agenda: de herijking van de Aalmarkt, de verkoop van Nieuweroord en de regionale structuurvisie.

City Campus Max

Na het clusteroverleg kan ik tweemaal taart gaan eten in verband met de verjaardagen van Lex en Marlies maar ik sla dat heerlijke, calorierijke aanbod af. In de vakliteratuur lees ik over City Campus Max of te wel; hoe in een andere studentenstad op xc3xa8xc3xa8n enkele hectare, 989 eenheden worden gerealiseerd! Zoiets zou ook Leiden goed kunnen gebruiken. Hmmm…

Vandaag heb ik een vergadering van de Taskforce Studentenhuisvesting, gevolgd door de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken en daarna door een overleg over een kwestie. En zo vergadert een mens bijna acht uur aaneen. Als laatste ga ik eten met Paul in La Bota en dan de fractievergadering.

Programma Binnenstad

De winkeliersvereniging van de Breestraat komt langs en de ondernemers hebben zelfs een fotocollage meegenomen om te illustreren wat snel dient te worden aangepakt. Het is een duidelijk en herkenbaar verhaal waarbij actie is geboden. Afgelopen dinsdag is geld vrijgemaakt dat we voor de Breestraat snel kunnen gebruiken. Daarna heb ik een persconferentie waar ik namens het college, het programma Binnenstad (visie+uitvoeringsprogramma) kan presenteren. Hierover kan ik heel veel schrijven maar daarvoor is een link naar de binnenstadspagina veel handiger. Aansluitend heb ik een interview met Rijnstreek Business, handel lopende zaken af en werk ik de collegemap en dagmap weg.

Valkenburg

Na het clusteroverleg pak ik de trein naar de Hofstad om kennis te maken met de directeur van het GOB Valkenburg. Op die locatie zijn in de toekomst duizenden woningen gepland. En dat allemaal op steenworp afstand van Leiden. Op iets meer dan 500 meter afstand van de gemeentegrens begint die woningbouwlocatie met een RGL-halte voor de deur. Hoewel formeel niet tot Leiden behorende zal het een sterke orixc3xabntatie naast op het xe2x80x98oudexe2x80x99 dorp Valkenburg, hebben op Leiden. Sociaalgeografisch en qua woningmarkt is de komst van een dergelijk xe2x80x98stadsdeelxe2x80x99 een ontwikkeling om serieus te nemen, ook al gaat Leiden er niet over. Terug op het stadhuis heb ik stafoverleg Leiden-Noord/Zuid-West en dan haast ik me naar een bijeenkomst van het topkader van zowel de Universiteit als de gemeente, in het Academiegebouw.

Controller

Dat krijg je ervan als de raadsvergadering zo vroeg afloopt. Dan sta je al om tien uur in Meneer Jansen. Allez, de ochtend begint met een bestuurlijk overleg Kooiplein, het wegwerken van achterstallig papier en telefoontjes en verder maak ik kort kennis van de juridische controller, een nieuwe functie, die voor de gemeente Leiden gaat werken en dan vergadert de stuurgroep ROC. Als laatste heb ik een bespreking in het kader van de zoektocht van het COA naar een nieuw AZC.

Chinees

Een bijzondere collegevergadering die eindigt, nog voor de lunch met het gemeentebestuur van Katwijk. Zij zijn onze gast en we bespreken themaxe2x80x99s en ontwikkelingen in de stad, de as Leiden-Katwijk en de regio. xe2x80x99s Middags richt mijn aandacht zich onder andere op enkele stukken. Ik mis de inauguratie van Barack Obama want er is een gezamenlijke Chinese maaltijd. Na afloop kan ik via de website van RTL Nieuws toch stukjes van dit historische moment terugkijken. Om acht uur begint de raadsvergadering waarbij ik over twee onderwerpen mondelinge vragen beantwoord. De vergadering duurt korter dan gedacht en eindigt om tien uur.

Leergang

Na het clusteroverleg en de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening heb ik een bespreking in verband met de aanstaande verkoop van een vastgoedcomplex. Verder ben ik te gast bij de leergang voor nieuwe ambtenaren. Dat is een groep van aanstormend gemeentelijk talent dat een speciale leergang volgt. In hun cursusprogramma zit een onderdeel waarbij ze hun oefenproducten presenteren aan een wethouder. Aan kwaliteitsverbetering en educatie werk ik graag mee en ik steek er altijd ook zelf wat van op. Verder woon ik de fractievergadering bij.