Entry

Na het clusteroverleg heb ik twee afspraken staan op mijn wethoudersspreekuur. Te weten een ondernemer die problemen ondervindt na een verbouwing en een ontwikkelaar die een project wil realiseren. Verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening en dan heb ik een ingelast overleg over een kwestie. Na het eten met Paul is er de fractievergadering. Sorry, te weinig tijd voor een lange entry vandaag.