Channel

De gemeente Leiden zit, zo ontdek ik, met een channel op YouTube. Als laatste is daar toegevoegd een filmpje over het informatiepunt. Dit channel trekt nog niet veel bezoekers maar wel goed dat ook dit communicatie-instrument wordt ingezet. Het is een dag met veel vergaderingen.
Maar allereerst komen Radio1 en het NOS-journaal langs voor een interview over de binnenstad en dan heb ik een bestuurlijk overleg met het ROC. Na een kort stafoverleg Publiekszaken schuiven winkeliersvereniging, centrummanagement en een medewerker aan om te praten over de Breestraat. Daarna is er een kort clusteroverleg en het bestuurlijk overleg met het COA over de zoektocht naar een nieuw asielzoekerscentrum. Na een bespreking over een bouwvergunning, een deels gezonde maaltijd van de Mac, een andere vergadering over een kwestie heb ik een goede BOT-(benen-op-tafel)-bijeenkomst van de raadscommissie R&B. We hebben het over de Leidse knellende kaders met onder andere bouwproject Dieperhout als voorbeeld en de gezamenlijke corporaties geven een presentatie over hun werk en hun positie. Het is bijna reces.