Papier hier

Vrijdag heb ik op het stadhuis de collegemappen, de dagmappen van maandag en dinsdag, en enkele postmappen weggewerkt zodat er vandaag minder papier op mij wacht. Je bent enkele dagen niet op je kamer en die stapels papier groeien tegen de klippen op. Ik zou eigenlijk een holle, bolle Gijs op mijn kamer moeten hebben; zo eentje die "papier hier!" roept. Na de vergadering van de Taskforce Studentenhuisvesting heb ik onder meer het stafoverleg Binnenstad en verder clusteroverleg en de fractievergadering.