Persgesprek

Na een overleg over woningbouw spreek ik met Marc, onderzoekers, KvK en BV Leiden over de economische functie van de binnenstad, detailhandel, rondjes, branchering en de Aalmarkt. Daarna ga ik naar de Stadsgehoorzaal voor een persgesprek samen met de hoofdaannemer Hillen&Roosen en de directeur van de Stadsgehoorzaal, Petra Unger. We geven een toelichting op de ontstane situatie en de genomen maatregelen. Terug op het stadhuis overleg ik met onder andere Fakton over de sociale woningbouw met tussendoor meerdere telefoontjes. En na een bespreking van de teksten van de conceptjaarrekening 2008 bel ik met de voorzitter van de ARK. De gemeentesecretaris komt langs, ik werk vele mappen weg en voor de rest zet ik aantal opdrachten uit.