Apart

Het is een aparte dag. Ik zou daarover heel veel kunnen schrijven alhier maar dat lijkt me niet verstandig. Laat ik me beperken tot de constatering dat de dag anders loopt dan in mijn agenda staat. Het college komt heel kort bijeen om besluiten te nemen over enkele agendapunten, zoals de zaterdagopenstelling van burgerzaken. Voor de rest bereid ik me voor op het debat in de raad en vindt er veelvuldig politiek overleg plaats.

Op de raadsagenda staan vanavond behalve enkele hamerstukken, waaronder een raadsbesluit dat Leiden 7000 woningen en 350 studenteneenheden op Valkenburg wenst, xc3xa8xc3xa8n spoeddebat. De overige spoeddebatten zijn van de agenda afgehaald en doorgeschoven naar een extra raad op donderdagavond a.s.

De rest van de avond staat in het teken van het debat over de Stadsgehoorzaal. Aangezien het onderwerp nu in mijn portefeuille valt, begin ik met een beantwoording en toelichting. Daarna volgt Marc met een verklaring over zijn besluiten en zijn handelen toenertijd. De motie van wantrouwen van D66 en SP tegen Marc Witteman haalt het niet. Twee moties van de coalitiepartijen worden wel aangenomen. De raad eindigt na elven. Donderdag verder over de rest van de agenda.

Advertenties