LPW

In de B&W-kamer heeft een grote groep xe2x80x98stakeholdersxe2x80x99 rondom/uit de binnenstad zich verzameld. De komende jaren moeten we gezamenlijk energie steken in het centrum en daarover wordt gesproken. Verder heb ik een bespreking over een vastgoedeigenaar, lunch ik met een Haagse onderneemster, heb ik clusteroverleg, heb ik korte vergaderingen over de Willem de Zwijgerlaan en een bouwproject, en dan is er het Leids Platform Wonen. Dat laatste staat voor het orgaan waarin huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente overleggen.
Na een grotendeels gezonde avondmaaltijd van de AH is er een raadsvergadering, de verlenging van afgelopen dinsdag. Op de agenda staan nog xc3xa8xc3xa8n agendapunt en twee spoeddebatten. Een van die twee spoeddebatten gaat over de Koppenhinksteeg. Een motie van de SP over de verkoopprocedure haalt het niet. De verkoop van dit complex gaat dus door conform de procedure. Een motie van GroenLinks/PvdA over ondersteuning aan 3 vrijplaatsorganisaties bij hun verhuizing uit het complex naar elders, mocht niet worden ingediend zo bleek na een orde-debat en wordt aanstaande dinsdag alsnog ingediend in de raadscommissie R&B. Tot nu toe heb ik twee aanvragen gehad in het kader van mijn IBS-dienst.