Begin

Een gezellig clusteroverleg niet in de laatste plaats omdat er taart is en we zingen voor Jolanda. Daarna is er een wethoudersspreekuurbelafspraak over een vastgoedeigenaar, de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening, een bestuurlijk overleg met het ROC en daarna een met het RAP. Zoals vaker is het in het begin van de week, het drukst.

Advertenties