Controller

Na het clusteroverleg spreek ik met de juridische controller over de motie die naar aanleiding van het Stadsgehoorzaal-debat werd aangenomen. Verder komen twee medewerkers langs om over handhaving te spreken en daarnaast zijn er de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Aan het einde van de middag vergadert de stuurgroep prestatieafspraken. Als laatste breng ik een bezoek aan de bijeenkomst alwaar Frederik en Brigitte spreken over bouwen en wonen.