Maandelijks archief: maart 2009

Dok2

Gisterenavond had ik nog een PPP-overleg en wel in Dok2 (prima, nieuwe tent op schitterende locatie) en aansluitend de fractievergadering.
Heden is er een lange collegevergadering die plezierig wordt onderbroken door een lunch met onder andere het CvB van de universiteit en door de onthulling van een steen met een gedicht. Dit laatste heeft nog alles te maken met het afscheid van de vorige rector magnificus, Douwe Breimer. De gemeente had hem dit in 2007 aangeboden. Paul van Vliet, de burgemeester en Douwe Breimer spreken kort en twee personen brengen het lied ten gehore dat ook bij het afscheid twee jaar geleden was te horen.
Aan het einde van de middag heb ik een korte terugkoppeling naar mijn staf en dan een gezonde avondmaaltijd van de AH. xe2x80x99s Avonds vergadert de raadscommissie R&B en wel al om 19.30 uur in verband met de volle agenda. Met onder andere de motie van afgelopen donderdag over herhuisvesting van 3 organisaties uit de Koppenhinksteeg (met inspreker), de bespreking van het ligplaatsenplan (met insprekers), de uitgangspunten van ontwikkellocatie Dieperhout (met insprekers), en tweemaal een sloopbesluit (insprekers onlangs geweest). In totaal heb ik 4 IBS-aanvragen gehad in deze dienst.

Begin

Een gezellig clusteroverleg niet in de laatste plaats omdat er taart is en we zingen voor Jolanda. Daarna is er een wethoudersspreekuurbelafspraak over een vastgoedeigenaar, de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening, een bestuurlijk overleg met het ROC en daarna een met het RAP. Zoals vaker is het in het begin van de week, het drukst.

Tussendoor

Een dag waarbij ik in rust vele, vele centimers kan bestuderen. Twee collegemappen, de map met de stukken voor maandag, de raadscommissie van dinsdag voorbereiden, mails, post, telefoontjes etc etc. Het geeft wel een goed gevoel als je het weekend in kan gaan met een opgeruimd bureau en het werk is voorbereid. Tussendoor heb ik bij Shouf een heerlijke lunch gehaald. Een lentezonnetje probeert ’t door de wolken heen. Het is bijna voorjaar!

LPW

In de B&W-kamer heeft een grote groep xe2x80x98stakeholdersxe2x80x99 rondom/uit de binnenstad zich verzameld. De komende jaren moeten we gezamenlijk energie steken in het centrum en daarover wordt gesproken. Verder heb ik een bespreking over een vastgoedeigenaar, lunch ik met een Haagse onderneemster, heb ik clusteroverleg, heb ik korte vergaderingen over de Willem de Zwijgerlaan en een bouwproject, en dan is er het Leids Platform Wonen. Dat laatste staat voor het orgaan waarin huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente overleggen.
Na een grotendeels gezonde avondmaaltijd van de AH is er een raadsvergadering, de verlenging van afgelopen dinsdag. Op de agenda staan nog xc3xa8xc3xa8n agendapunt en twee spoeddebatten. Een van die twee spoeddebatten gaat over de Koppenhinksteeg. Een motie van de SP over de verkoopprocedure haalt het niet. De verkoop van dit complex gaat dus door conform de procedure. Een motie van GroenLinks/PvdA over ondersteuning aan 3 vrijplaatsorganisaties bij hun verhuizing uit het complex naar elders, mocht niet worden ingediend zo bleek na een orde-debat en wordt aanstaande dinsdag alsnog ingediend in de raadscommissie R&B. Tot nu toe heb ik twee aanvragen gehad in het kader van mijn IBS-dienst.

Werkzaamheden

Aan de slag, onder meer met de Willem de Zwijgerlaan. Deze belangrijke verkeersader wordt de komende drie tot vier jaar onder handen genomen (filmpje). Gelet op de te verwachten overlast worden veel verkeers- en communicatiemaatregelen ingezet. Denk daarbij aan omleidingen, het RTV West Verkeersjournaal waaraan Leiden nu voor het eerst meedoet, informatieborden in xc3xa8n ver buiten de stad etc etc. Op 25 maart starten de werkzaamheden en daarom heb ik deze ochtend een persbriefing. Verder spreek ik de stadsbouwmeester, overleg ik met Marc over sport en daarna met Jan-Jaap over pilgrims. Daarna begin ik met die werkzaamheden waaraan ik de afgelopen dagen niet ben toegekomen. Dus ik ga mijn bureau opschonen.

Apart

Het is een aparte dag. Ik zou daarover heel veel kunnen schrijven alhier maar dat lijkt me niet verstandig. Laat ik me beperken tot de constatering dat de dag anders loopt dan in mijn agenda staat. Het college komt heel kort bijeen om besluiten te nemen over enkele agendapunten, zoals de zaterdagopenstelling van burgerzaken. Voor de rest bereid ik me voor op het debat in de raad en vindt er veelvuldig politiek overleg plaats.

Op de raadsagenda staan vanavond behalve enkele hamerstukken, waaronder een raadsbesluit dat Leiden 7000 woningen en 350 studenteneenheden op Valkenburg wenst, xc3xa8xc3xa8n spoeddebat. De overige spoeddebatten zijn van de agenda afgehaald en doorgeschoven naar een extra raad op donderdagavond a.s.

De rest van de avond staat in het teken van het debat over de Stadsgehoorzaal. Aangezien het onderwerp nu in mijn portefeuille valt, begin ik met een beantwoording en toelichting. Daarna volgt Marc met een verklaring over zijn besluiten en zijn handelen toenertijd. De motie van wantrouwen van D66 en SP tegen Marc Witteman haalt het niet. Twee moties van de coalitiepartijen worden wel aangenomen. De raad eindigt na elven. Donderdag verder over de rest van de agenda.

Dakkapel

Op het wethoudersspreekuur heb ik xc3xa8xc3xa8n afspraak staan en die gaat over een dakkapel. Verder komt het hoofd Vastgoed langs en daarna buig ik me over een dossier. Na het Stafoverleg Ruimtelijke Ordening verzamelt een groep medewerkers zich in mijn kamer om een dossier uit te vlooien. Tenslotte is er een etentje met Paul en de fractievergadering.

Weekeinde

Na een korte collegevergadering ga ik de achterstanden op mijn bureau ruimen. Verder komt partijgenote, talent en oud-Minervaan Iris Michels-Spee langs om bij te praten. We genieten van de koffie bij City Hall. Verder heb ik een lunch met een ontwikkelende belegger. De rest van de middag staat in het teken van de (college)mappen en de achterstallig papier. Dan is het weekeinde!

Vrouwenkerkhof

Na het clusteroverleg en meerdere bi- en multilateraaltjes komt de KvK langs. Verder heb ik stafoverleg WOP Noord/Zuid-West, belt collega-wethouder Bleker en fiets ik naar het opgeknapte plein op het Vrouwenkerkhof. En dus niet naar het Vrouwenkerkhofplein want dat bestaat niet, zo heb ik geleerd van onder andere Fons, net zo min als het Vrouwenkerkplein. Leiden kent wel de Vrouwenkerksteeg, het Vrouwenkerkhof en de Vrouwenkerkkoorstraat (NB koor is hier met een xe2x80x98kxe2x80x99 en niet zoals vaker voorkomt in Leiden met xe2x80x98chxe2x80x99). Los van de naamsverhaspelingen; het is erg mooi geworden!

xe2x80x99s Avonds zit ik een vergadering van de klankbordgroep Aalmarkt voor en woon ik de hoorzitting bij van de commissie R&B over sloopbesluiten en vervolgens heb ik nog een politiek overleg. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen weer een dag.

Persgesprek

Na een overleg over woningbouw spreek ik met Marc, onderzoekers, KvK en BV Leiden over de economische functie van de binnenstad, detailhandel, rondjes, branchering en de Aalmarkt. Daarna ga ik naar de Stadsgehoorzaal voor een persgesprek samen met de hoofdaannemer Hillen&Roosen en de directeur van de Stadsgehoorzaal, Petra Unger. We geven een toelichting op de ontstane situatie en de genomen maatregelen. Terug op het stadhuis overleg ik met onder andere Fakton over de sociale woningbouw met tussendoor meerdere telefoontjes. En na een bespreking van de teksten van de conceptjaarrekening 2008 bel ik met de voorzitter van de ARK. De gemeentesecretaris komt langs, ik werk vele mappen weg en voor de rest zet ik aantal opdrachten uit.