Beschuitsteeg

Op de eerste dag van de week heb ik het standaardrijtje van vergaderingen en afspraken. De vaste lezertjes kennen ze al wel: clusteroverleg; de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken; en de fractievergadering. En verder dan nog? Nou, daarnaast zou er een bezoeker komen op het wethoudersspreekuur over de Beschuitsteeg maar die komt niet opdagen, en het periodieke overleg met de gemeentesecretaris. Voor deze log dus weinig nieuws.