Visfontein

Na de collegevergadering en een terugkoppeling naar mijn staf, stort ik me op de voorbereiding van de raadscommissie R&B. Tussendoor haal ik een gezonde maaltijd bij de AH. De commissievergadering kent veel boeiende onderwerpen.

Te beginnen heb ik 5 rondvragen: over de stand van zaken van het Trekvaartplein (als vervanger van Henri Lenferink), de stand van zaken van de zoektocht naar een nieuw AZC, de stand van zaken van de Tuin van Noord, de drankvergunning voor Bar en Boos, en de stand van zaken van de verkoopprocedure Koppenhinksteeg. Verder heb ik drie inhoudelijke agendapunten waarbij op twee onderwerpen reeds mensen hadden ingesproken in de vorige commissievergadering.

Allereerst een partixc3xable herziening van het ligplaatsenplan voor woonboten; het formaliseren van de besluitvorming van een bestemmingsplanwijziging uit 2005 en eenzelfde partixc3xable herziening van het ligplaatsenplan uit 2006. Er worden enkele discussiepunten besproken.

Daarnaast worden de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Dieperhout (+200 woningen) besproken. Het is maar goed dat ik deze uitgangspunten aan de raad heb voorgelegd voordat ik verder ga met het bouwplan want de uitgangspunten, gebaseerd op eerdere besluitvorming van de raad, roepen de nodige discussie op. De tussenstad in mijn poll: bijna 80% is vxc3xb2xc3xb2r de bouw van meer woningen in Leiden. De raadscommissie deelt in meerderheid de belangrijkste uitgangspunten.

Als laatste de sneltoetscriteria waarmee bewoners in de Zuidelijke Schil straks supersnel een bouwvergunning kunnen krijgen ondanks dat het stadsdeel een beschermd stadsgezicht wordt.

Het is voorjaar in Leiden want de winterkist is van de Visfontein af. Overigens eerder dan vorig jaar.