Maandelijks archief: mei 2009

V&D

De laatste dag in een week waarbij de nodige uren zijn doorgebracht in de raadzaal (drie keer) en in de B&W-kamer (met de sessie vanochtend met de concerndirectie erbij opgeteld ook drie keer). Ik probeer de collegemappen weg te werken en meer achterstallig papier, pleeg enkele telefoontjes naar onder andere de V&D en ik zie tot mijn genoegen een pdf-bestand in mijn inbox. Ik klok eerder uit dan gebruikelijk. Volgende week verder. Ik wens je een prettig Pinksteren toe.

Bieb

Twee bestuursleden van het Druckerfonds komen op bezoek en samen met Willem van Moort bespreek ik met hen de intentieovereenkomst die wordt gesloten om te bezien hoe op het oude xe2x80x98Rijnlandblokxe2x80x99 tussen de Boommarkt en de Breestraat, de vestigingen van B+C samen te huisvesten zijn. Die bundeling is om meerdere redenen wenselijk en is tevens een impuls voor de Breestraat.
Daarna heb ik een persconferentie samen met het COA over de shortlist van de locaties voor een nieuw asielzoekerscentrum. Er zijn er vier mogelijke locaties te identificeren waaruit later een keuze kan worden gemaakt.
Ondernemer Van de Berg komt langs om twee plannen te bespreken en een consultancybedrijf komt praten over mogelijkheden. Na het stafoverleg Leiden-Noord/Zuid-West en het clusteroverleg komt een bouwmarkt praten over hun verhuizing. Tussendoor bel ik met de directie van V&D. De tandpijn is weg dus kan ik een echte (gezonde) maaltijd van de AH nuttigen alvorens de raadsvergadering begint. Op deze agenda xc3xa8xc3xa8n onderwerp voor mij, te weten de Leidse reactie op de regionale woonvisie die met xc3xa8xc3xa8n amendement wordt aangenomen.

Proper

Een bijzondere dag vandaag :-). En wat gebeurde er vandaag nog meer? Nou, het stadsbestuur komt deze week voor de tweede keer bijeen en wel om stil te staan bij de besluiten die horen bij het voorjaar. Na drie uur vergaderen zijn we klaar en ga ik naar de persconferentie die samen met Proper-Stok en de DSvZeV wordt gegeven over het Kooiplein. Het is eindelijk gelukt een op realisatie gericht plan te maken met een partij die het gaat ontwikkelen, dat tegelijk financieel haalbaar lijkt en inhoudelijk verbeteringen ten opzichte van het oude plan kent. Het akkoord op hoofdlijnen kent een herziene set van uitgangspunten voor het bouwplan.
Na een pijnlijk bezoek aan de tandarts werk ik achter mijn bureau achterstanden weg en een kauwbare maar wel grotendeels gezonde maaltijd van de Mac. xe2x80x99s Avonds is er raadscommissievergadering R&B over onder andere het Handhavingprogramma, de capaciteitsplanning, het horen van insprekers over het programma Binnenstad en studentenhuisvesting (2000 eenheden op Lammenschans).

Overvol

Wederom een korte bijdrage omdat ik vandaag met uitzondering van de deels gezonde maaltijd van de Mac met maar twee zaken bezig ben geweest. Allereerst de collegevergadering tot vier uur, een terugkoppeling daarover naar mijn staf, en xe2x80x99s avonds begint om zeven uur de raad aan haar vergadering met een overvolle agenda. En zoals al tevoren ingeschat, is er een extra raadsvergadering aanstaande donderdag noodzakelijk om de rest van de agenda te kunnen behandelen. Met als gevolg dat ik vandaag geen onderwerpen op de raadsagenda heb. Tussen de bedrijven door kan je in deze uurtjes wel vele politieke bi- en multilateraaltjes inclusief sms-verkeer, hebben.

Kazerne

Na het clusteroverleg heb ik sinds enkele weken weer eens een bezoeker op mijn wethoudersspreekuur. Hij komt praten over de mogelijke verkoop van een kazerne. Verder heb ik zoals gebruikelijk op maandag de stafoverleggen Publiekszaken, Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. In het bestuurlijk overleg Kooiplein worden de puntjes op de i gezet. De dag besluit met de fractievergadering.

Zonnebloem

In het kader van de campgane "Leiden zet de bloemetjes buiten" delen bij de ingang van het stadhuis medewerkers zakjes uit met 5 zaden van de Helianthus pacino gold.
Vandaag is zoxe2x80x99n typische dag vlak voor enkele vrije dagen. Met veel regeldingen voor de week erop, meerdere bilateraaltjes en afspraken van een half uur. Na een vergadering met het ROC spreek ik de gemeentesecretaris Paul, mijn cluster Jolanda, Bibi en Floor, collega John, concerndirecteur Cees, woningcorporatiedirecteur Ben, unitleider Monumenten Martijn, concerndirecteur Rien en dan breng ik de stapels weekendpost, collegemappen, dagmap, raadsstukken en raadscommissiestukken alvast naar huis zodat ik zonder vele kiloxc2xb4s aan papieren ballast naar de Ondernemersborrel kan om een biertje te drinken en deze en gene te spreken. Oh ja, de Helianthus pacino gold ken je vast beter als: de zonnebloem.

Park

Na 7 uur is de collegevergadering bexc3xabindigd; verzachtende omstandigheid hierbij is wel dat we een lange lunchvergadering hebben gehad met het college van Leiderdorp in brasserie Park. Na een korte terugkoppeling naar mijn staf probeer ik de stapels papier die zich gedurende de werkdag hebben verzameld op mijn bureau, weg te werken.

Naturalisatie

Een hoop afspraken in mijn agenda vandaag. Nog voor het clusteroverleg neem ik polshoogte op de bouwplaats; ik spreek de uitvoerder en laat me op de hoogte stellen over de laatste stand van zaken. Na het clusteroverleg zit ik de Taskforce Studentenhuisvesting voor. Sinds vandaag neemt de Hogeschool Leiden ook deel aan deze Taskforce. Belangrijkste agendapunt is het opstellen van een businesscase door enkele partijen voor de bouw op Lammenschans. Verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. Ik mag als loco de feestelijke naturalisatiebijeenkomst leiden. Na een presentatie reik ik de naturalisatiebesluiten uit. Onze stad heeft er ruim 30 Nederlanders bij! Verder heb ik met Gerda en meerdere medewerkers een bespreking over de Perspectiefnota en is er de fractievergadering.

2200

In de B&W-kamer komen wij bijeen voor een retraite over de Perspectiefnota, het IP en het PRIL 2009. Daarover kan ik hier weinig melden. Terug op mijn werkkamer bestudeer ik de dagmap en andere stapels papier, tussendoor pleeg ik telefoontjes, en zet ik enkele zaken en maatregelen uit. Dadelijk fiets ik naar het CS. Bijna 1 jaar geleden mocht ik de 1e paal slaan en nu is het bouwproject opgeleverd (sommige Leidse bouwprojecten lukken dus wel). Wow, het is erg mooi geworden en het komt tegemoet aan een grote nood aan fietsenstallingen bij Centraal Station. Aan de zeezijde van CS is een enorme, ondergrondse parkeergarage gebouwd die alleen voor fietsen is bestemd. Een feestelijke opening samen met BAM en ProRail zo dadelijk, want Leiden heeft er 2200 fietsplaatsen bij!

Vast-goed

Na het clusteroverleg bespreek ik de conceptstukken over het Haagwegkwartier. Een ontwikkelaar presenteert zijn plannen voor een hotel en daarna probeer ik een bouwplan vlot te trekken. De medewerkers van het WOP-team Leiden-Noord/Zuid-West schuiven aan voor het stafoverleg en aansluitend bespreek ik met Ad en Walter de stand van zaken omtrent de verkoop van vastgoed. Mijn laatste afspraak gaat over de puntjes op de i om een lastig dossier op te lossen. Ik besef dat de aard van mijn agenda heden geheel toevallig van dien aard is dat ik lekker cryptisch ben. Sorry, Wybo en Paul.