Verkeersagent

Ook heden stort ik me op achterstallig papier en lees ik stukken in verband met de raadscommissie van volgende week dinsdag. Dat scheelt een hoop werk als volgende week het reces echt voorbij is en de hectiek weer aanvangt.
Verder teken ik enkele stukken voor de komende B&W-vergadering. Er zit een hoop in de bestuurlijke pijplijn richting college en raad de komende weken. Zoals altijd zijn dit de weken met de meeste tijdsdruk in verband met de komende zomer. Dat zal ik uitleggen. Dit heeft alles te maken met de doorlooptijden en de fases in de bestuurlijke besluitvorming.
Weet hierbij dat het weken duurt voordat een standpunt is verwerkt tot een concept-B&W-besluit dat op de collegeagenda staat. En als je een raadsbesluit nodig hebt, kan je er gerust anderhalve maand bij op tellen voordat de besluitvorming is afgerond.

De raadscommissie R&B en de gemeenteraad hebben voor de zomer nog maar xc3xa8xc3xa8n vergadering waarvoor nu nog agendapunten en stukken kunnen worden aangeleverd. Wordt die window of opportunity gemist dan is besluitvorming pas in de tweede helft van september mogelijk.
Ten aanzien van de collegevergaderingen geldt iets soortgelijks. Er zijn nog maar zeven vergaderingen om collegebesluiten te laten nemen en anders wordt het september.

Die doorlooptijden en de bestuurlijke besluitvormingsprocessen leiden er altijd toe dat op het laatste moment onder stoom en kokend water stukken worden gemaakt en aangeleverd door de organisatie. Af en toe voel je net een verkeersagent om het stukkenverkeer in goede banen te leiden, het tempo hoog te houden en er op toe te zien dat men ruim op tijd versnelt om het groene licht te halen.

Advertenties