Duijvestein

Na het clusteroverleg komt het hoofd Vastgoed langs in verband met het PRIL. Ik kom er al vaker maar nu in verband met het vertrek van Peter Duijvestein bij B+C, namelijk in Coffeestar op maandagochtend. Een bijzondere plek en tijdstip voor een xe2x80x98afscheidsreceptiexe2x80x99 maar dat is ook wel eens aardig. Ik bedank Peter voor de samenwerking. Verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening, een vergadering van het Leids Platform Wonen, het PPP-overleg en de fractievergadering.

Advertenties