Revers

Een lange zit in de collegekamer maar dat komt door de volle agenda. We beginnen met een cadeautje te overhandigen (een vergulde versie van de Leidse reverssleutels) aan Henri in verband met zijn aanstaande herbenoeming. De lunch genieten we in Oestgeest samen met de colleges van Zoeterwoude, Leiderdorp en het plaatselijke gemeentebestuur. Terug in Leiden vergadert B&W verder tot na vieren. De gezonde avondmaaltijd is van de AH en ik probeer nog wat papier weg te werken. xe2x80x99s Avonds is er een vergadering van de raadscommissie R&B over onder andere het bestemmingsplan Zuidelijke Schil en de Leidse reactie op de regionale woonvisie. Ik stel de raadsbehandeling van het bestemmingsplan uit om extra inspraak te laten organiseren over het bouwplan Lorentzhof. De commissievergadering duurt tot middernacht.

Advertenties