Naturalisatie

Een hoop afspraken in mijn agenda vandaag. Nog voor het clusteroverleg neem ik polshoogte op de bouwplaats; ik spreek de uitvoerder en laat me op de hoogte stellen over de laatste stand van zaken. Na het clusteroverleg zit ik de Taskforce Studentenhuisvesting voor. Sinds vandaag neemt de Hogeschool Leiden ook deel aan deze Taskforce. Belangrijkste agendapunt is het opstellen van een businesscase door enkele partijen voor de bouw op Lammenschans. Verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. Ik mag als loco de feestelijke naturalisatiebijeenkomst leiden. Na een presentatie reik ik de naturalisatiebesluiten uit. Onze stad heeft er ruim 30 Nederlanders bij! Verder heb ik met Gerda en meerdere medewerkers een bespreking over de Perspectiefnota en is er de fractievergadering.