Kazerne

Na het clusteroverleg heb ik sinds enkele weken weer eens een bezoeker op mijn wethoudersspreekuur. Hij komt praten over de mogelijke verkoop van een kazerne. Verder heb ik zoals gebruikelijk op maandag de stafoverleggen Publiekszaken, Binnenstad en Ruimtelijke Ordening. In het bestuurlijk overleg Kooiplein worden de puntjes op de i gezet. De dag besluit met de fractievergadering.