Maandelijks archief: juni 2009

Pannenbier

Een lange collegevergadering die wordt onderbroken door een lunch met het bestuur van centrummanagement. Tegen het einde van de B&W-vergadering race ik naar de hoek Rapenburg-Nieuwsteeg, de plek van de oude instrumentenmakersschool. Daar hijs ik de vlag in verband met het bereiken van het hoogste punt, pannenbier dus (overigens werd champagne geserveerd het is tenslotte aan het Rapenburg). Een project van ontwikkelaar Niersman dat na vele jaren goed gelukt is. Na een deels gezonde maaltijd van de Mac (een medewerkster voorspelt mijn bestelling dus wellicht kom ik er te vaak) fiets ik naar het Diaconessenhuis alwaar de 1e bijeenkomst van het ontwerpatelier Dieperhout plaatsvindt. De raad heeft besloten tweeehonderd woningen te gaan bouwen aan beide zijden van de Kagerstraat. De ontwikkelaars (Vesteda en Portaal) en de gemeente gaan samen met de bewoners aan de slag om te bezien op welke wijze deze bouwontwikkeling moet gaan plaatsvinden.

Australian

Een te volle agenda met op enig moment vier reserveringen op hetzelfde moment. Na het clusteroverleg en een wethoudersspreekuurafspraak over panden die leegstaan omdat ze maar niet worden verkocht, heb ik de stafoverleggen Binnenstad/Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Dat laatste stafoverleg is erg efficixc3xabnt zodat ik tijd over heb om bij Australian een ijsje te halen.

Aan het einde van de middag ga ik naar het afscheid van Petra Unger, directeur van de Stadsgehoorzaal/Stedelijk Concertgebouw Leiden. Spijtig dat zij de feestelijke opening in de hoedanigheid van directeur niet kan meemaken. En dan heb ik teveel reserveringen tegelijkertijd in mijn agenda en dat betekent kiezen en schipperen. Ik loop een rondje met de top van Ymere, red het nog misschien om een hapje te eten met Mark Rutte en daarna naar het politiek cafxc3xa9 waar Mark gaat spreken.

Marnixstraat

Een echte vrijdag met werk van de afgelopen en de komende dagen. De vaste lezertjes kennen de riedel van collegemappen, dagmap, postmappen, raadscommissiestukken etc etc. En verder? Nou verder heb ik een interview over de Leidse structuurvisie en ik ga naar de Marnixstraat in verband met het slaan van de 1e paal van de moskee. Een belangrijke mijlpaal voor de gemeenschap.


Een van de kaarten uit de Leidse structuurvisie

Woonwens

Na een telefoontje met Christoffel Klap heb ik een afspraak met stadspartners over een te sluiten convenant voor de binnenstad. Ik heb een bespreking over een waardekaart en daarna fiets ik naar een bijeenkomst van de SLS alwaar de resultaten worden gepresenteerd van een onderzoek naar woonwensen van studenten en de kamernood. xe2x80x99s Middags en xe2x80x99s avonds heb ik een vergadering van de raadscommissie R&B over de jaarrekening 2008, PRIL 2008, perspectiefnota 2009, PRIL 2009 en een hoorzitting over de gebiedsvisie Zuid-West en het kaderbesluit Haagwegkwartier.

Bali

Een rustige dag met veel papier. Ik kan jammer genoeg niet van het mooie weer genieten want het werk roept. Veel papier bestuderen. Dit alles met een open raam met op de achtergrond geluiden van Balinese muziek en klongelongs die op een marktkraam worden aangeboden. Als je je ogen dichtdoet, ben je al bijna op vakantie.

Ballerina

Nog voor de collegevergadering begint, bel ik even met Petra om te horen hoe het dit weekend is verlopen. De Stadsgehoorzaal heeft sinds heel, heel lange tijd weer voorstellingen in de Grote Zaal. Hoewel er nog wordt gebouwd, is xe2x80x98de winkelxe2x80x99 eind juni enkele keren geopend om sommige voorstellingen doorgang te kunnen laten vinden. En als de quinten en de ballerinaxe2x80x99s de zaal hebben verlaten, nemen de bouwvakkers het weer over.
Het college luncht met het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap, en we krijgen een presentatie van een tweetal plannen. Ik koppel terug naar mijn staf en na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie B&L over de jaarrekening 2008 en de perspectiefnota 2009. Ik probeer een bestuurlijke afspraak in Delft nog te halen.

Serie

Een korte entry want de serie van de vergaderingen (taskforce studentenhuisvesting, stafoverleg Binnenstad, stafoverleg Ruimtelijke Ordening, clusteroverleg, stafoverleg Zuidwest/Leiden-Noord en fractievergadering) die ik vandaag heb, levert weinig nieuws op voor deze log.