Maandelijks archief: juni 2009

Pannenbier

Een lange collegevergadering die wordt onderbroken door een lunch met het bestuur van centrummanagement. Tegen het einde van de B&W-vergadering race ik naar de hoek Rapenburg-Nieuwsteeg, de plek van de oude instrumentenmakersschool. Daar hijs ik de vlag in verband met het bereiken van het hoogste punt, pannenbier dus (overigens werd champagne geserveerd het is tenslotte aan het Rapenburg). Een project van ontwikkelaar Niersman dat na vele jaren goed gelukt is. Na een deels gezonde maaltijd van de Mac (een medewerkster voorspelt mijn bestelling dus wellicht kom ik er te vaak) fiets ik naar het Diaconessenhuis alwaar de 1e bijeenkomst van het ontwerpatelier Dieperhout plaatsvindt. De raad heeft besloten tweeehonderd woningen te gaan bouwen aan beide zijden van de Kagerstraat. De ontwikkelaars (Vesteda en Portaal) en de gemeente gaan samen met de bewoners aan de slag om te bezien op welke wijze deze bouwontwikkeling moet gaan plaatsvinden.

Australian

Een te volle agenda met op enig moment vier reserveringen op hetzelfde moment. Na het clusteroverleg en een wethoudersspreekuurafspraak over panden die leegstaan omdat ze maar niet worden verkocht, heb ik de stafoverleggen Binnenstad/Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Dat laatste stafoverleg is erg efficixc3xabnt zodat ik tijd over heb om bij Australian een ijsje te halen.

Aan het einde van de middag ga ik naar het afscheid van Petra Unger, directeur van de Stadsgehoorzaal/Stedelijk Concertgebouw Leiden. Spijtig dat zij de feestelijke opening in de hoedanigheid van directeur niet kan meemaken. En dan heb ik teveel reserveringen tegelijkertijd in mijn agenda en dat betekent kiezen en schipperen. Ik loop een rondje met de top van Ymere, red het nog misschien om een hapje te eten met Mark Rutte en daarna naar het politiek cafxc3xa9 waar Mark gaat spreken.

Marnixstraat

Een echte vrijdag met werk van de afgelopen en de komende dagen. De vaste lezertjes kennen de riedel van collegemappen, dagmap, postmappen, raadscommissiestukken etc etc. En verder? Nou verder heb ik een interview over de Leidse structuurvisie en ik ga naar de Marnixstraat in verband met het slaan van de 1e paal van de moskee. Een belangrijke mijlpaal voor de gemeenschap.


Een van de kaarten uit de Leidse structuurvisie

Woonwens

Na een telefoontje met Christoffel Klap heb ik een afspraak met stadspartners over een te sluiten convenant voor de binnenstad. Ik heb een bespreking over een waardekaart en daarna fiets ik naar een bijeenkomst van de SLS alwaar de resultaten worden gepresenteerd van een onderzoek naar woonwensen van studenten en de kamernood. xe2x80x99s Middags en xe2x80x99s avonds heb ik een vergadering van de raadscommissie R&B over de jaarrekening 2008, PRIL 2008, perspectiefnota 2009, PRIL 2009 en een hoorzitting over de gebiedsvisie Zuid-West en het kaderbesluit Haagwegkwartier.

Bali

Een rustige dag met veel papier. Ik kan jammer genoeg niet van het mooie weer genieten want het werk roept. Veel papier bestuderen. Dit alles met een open raam met op de achtergrond geluiden van Balinese muziek en klongelongs die op een marktkraam worden aangeboden. Als je je ogen dichtdoet, ben je al bijna op vakantie.

Ballerina

Nog voor de collegevergadering begint, bel ik even met Petra om te horen hoe het dit weekend is verlopen. De Stadsgehoorzaal heeft sinds heel, heel lange tijd weer voorstellingen in de Grote Zaal. Hoewel er nog wordt gebouwd, is xe2x80x98de winkelxe2x80x99 eind juni enkele keren geopend om sommige voorstellingen doorgang te kunnen laten vinden. En als de quinten en de ballerinaxe2x80x99s de zaal hebben verlaten, nemen de bouwvakkers het weer over.
Het college luncht met het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap, en we krijgen een presentatie van een tweetal plannen. Ik koppel terug naar mijn staf en na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie B&L over de jaarrekening 2008 en de perspectiefnota 2009. Ik probeer een bestuurlijke afspraak in Delft nog te halen.

Serie

Een korte entry want de serie van de vergaderingen (taskforce studentenhuisvesting, stafoverleg Binnenstad, stafoverleg Ruimtelijke Ordening, clusteroverleg, stafoverleg Zuidwest/Leiden-Noord en fractievergadering) die ik vandaag heb, levert weinig nieuws op voor deze log.

Vergaderingen

Een drukke dag maar niet met afspraken. Wel veel papier. En onder andere de voorbereidingen voor de laatste raadscommissievergaderingen (3), de laatste collegevergaderingen (3) en de laatste raadsvergaderingen (2) van dit politieke jaar.

Middenbrand

Op naar de RAI voor de Provada (daxe2x80x99s een beetje de Nederlandse MIPIM). Dit driedaagse congres vindt jaarlijks plaats en is een ontmoetingspunt voor projectontwikkelaars, de vastgoedbranche, bouwers, beleggingsfondsen, banken, corporaties, gemeenten, etc. Ik ben te gast bij de stand van Proper-Stok in verband met de ondertekening van het akkoord op hoofdlijnen voor het project Kooiplein. Dat akkoord kreeg afgelopen dinsdag ruime steun in de gemeeenteraad en kan daarom door mij worden ondertekend. Op naar een raamovereenkomst, een uitvoeringsbesluit en uiteindelijk een nieuw Kooiplein. Bij een stand loop ik twee goede oude bekenden tegen het lijf, Maarten B. en Marc K.; misschien zijn ze op jacht naar geheime boekjes met bouwplannen . Gezellie om hen te treffen en bij te kletsen. Terug naar de sleutelstad.

Op station RAI word ik gebeld met de mededeling dat de Stadsgehoorzaal in brand staat! Middenbrand. De hulpdiensten en brandweer zijn groot uitgerukt.

Ik kan je melden dat met de aanmaak van adrenaline en cortisol door mijn hypofyse en bijnieren niets mis is, zo merk ik. Tot mijn grote, grote opluchting volgt tien minuten later de mededeling dat het loos alarm is. In ieder geval weten we dat de rookmelders werken. Er lijkt weinig zegen op dit project te rusten. Terug in Leiden heb ik clusteroverleg en spreek ik samen met Gerda o.a. corporatie Ons Doel, en als laatste heb ik een vergadering met de directie van V&D.

Storm

Na een lange raadsvergadering gisterenavond nog even langs Storm, een cafxc3xa9 dat om 01.00 xe2x80x99s nachts nog wxc3xa8l open is in de Leidse binnenstad. Hedenochtend gelukkig een gat in mijn agenda en dus ook in mijn ochtend. Ik ga lunchen met Roderik op een terrasboot van Einstein. Silvan van het LD komt langs voor een gesprek over studentenhuisvesting op Lammenschans en aansluitend concerndirecteur Marlies over lobbyen. Vanaf vijf uur is er weer raadsvergadering die nu in het teken staat van de 1e behandeling van de Perspectiefnota en daarna het Warenhuis-debat. Nu wederom naar Storm.