Straatspelen

Gelukkig vallen er vanochtend vergaderingen uit. Oef . Ik begin met een fietstochtje met radio West en TV West in de buurt van de Willem de Zwijgerlaan in verband met fietsroutes en omleidingen. In Leiden-Noord bezoek ik een activiteit in het kader van de Nationale Straatspeeldag. Een grote stapel (170) handtekeningen krijg ik overhandigd met het verzoek het straatspelen een impuls te geven en de verkeersveiligheid te verbeteren met name op de kruising Kooilaan/Sumatrastraat/Bernhardkade. Ik breng de stapel en het verzoek over aan collega John Steegh. Bij de straatspelen probeer ik sinds lange tijd weer eens te sjoelen. Actieve buurtbewoner Frans noteert mijn score (24).
Op naar de hofstad in verband met de afscheidsreceptie van Manita Koop. Zij vertrekt als gedeputeerde en Govert volgt haar op. Op de receptie zijn veel bekenden (zoals Joke en Chris) en bestuurders aanwezig. Ik snel naar de trein om een bijeenkomst van Centrummanagement, Kamer van Koophandel en BV Leiden bij te kunnen wonen. Zij hebben een Economisch Manifest opgesteld met 12 economische speerpunten dat zij aanbieden. Zitten heel goede punten tussen waar de opstellers van lokale verkiezingsprogrammaxe2x80x99s goed nota van moeten nemen. xe2x80x99s Avonds is er raadscommissie B&L maar daar staat alleen een hamerstuk van mij op de agenda.

Advertenties