Jorritsma

Na het clusteroverleg spreek ik met meerdere partijen over studentenhuisvesting en daarna zijn de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. En wederom trein ik naar de hofstad voor de, waarschijnlijk laatste, vergadering van de commissie Jorritsma over bedrijventerreinen. Wellicht pak ik nog een staartje fractievergadering mee.