Ballerina

Nog voor de collegevergadering begint, bel ik even met Petra om te horen hoe het dit weekend is verlopen. De Stadsgehoorzaal heeft sinds heel, heel lange tijd weer voorstellingen in de Grote Zaal. Hoewel er nog wordt gebouwd, is xe2x80x98de winkelxe2x80x99 eind juni enkele keren geopend om sommige voorstellingen doorgang te kunnen laten vinden. En als de quinten en de ballerinaxe2x80x99s de zaal hebben verlaten, nemen de bouwvakkers het weer over.
Het college luncht met het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap, en we krijgen een presentatie van een tweetal plannen. Ik koppel terug naar mijn staf en na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie B&L over de jaarrekening 2008 en de perspectiefnota 2009. Ik probeer een bestuurlijke afspraak in Delft nog te halen.