Australian

Een te volle agenda met op enig moment vier reserveringen op hetzelfde moment. Na het clusteroverleg en een wethoudersspreekuurafspraak over panden die leegstaan omdat ze maar niet worden verkocht, heb ik de stafoverleggen Binnenstad/Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Dat laatste stafoverleg is erg efficixc3xabnt zodat ik tijd over heb om bij Australian een ijsje te halen.

Aan het einde van de middag ga ik naar het afscheid van Petra Unger, directeur van de Stadsgehoorzaal/Stedelijk Concertgebouw Leiden. Spijtig dat zij de feestelijke opening in de hoedanigheid van directeur niet kan meemaken. En dan heb ik teveel reserveringen tegelijkertijd in mijn agenda en dat betekent kiezen en schipperen. Ik loop een rondje met de top van Ymere, red het nog misschien om een hapje te eten met Mark Rutte en daarna naar het politiek cafxc3xa9 waar Mark gaat spreken.