Maandelijks archief: juni 2009

Meelopen

Een B&W-vergadering die bijna zeven uur duurt. Aanwezig in ons midden is een medewerkster van het ministerie van BZK die enkele dagen met onze locogemeentesecretaris meeloopt. Heel goed dat ze dat doet en dat BZK dit organiseert. Na een korte terugkoppeling naar mijn staf en een deels gezonde maaltijd van de Mac komt Gijs Holla buurten met mij en enkele medewerkers. xe2x80x99s Avonds is er raadsvergadering met voor mij vijf hamerstukken en een kort bespreekpunt op de agenda (handhaving, Programma Binnenstad, fysieke veiligheid, verordeningwijziging, onteigening Van der Putte, Kooiplein). Er is veel steun voor het programma Binnenstad.

Jorritsma

Na het clusteroverleg spreek ik met meerdere partijen over studentenhuisvesting en daarna zijn de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. En wederom trein ik naar de hofstad voor de, waarschijnlijk laatste, vergadering van de commissie Jorritsma over bedrijventerreinen. Wellicht pak ik nog een staartje fractievergadering mee.

Jeu de boules

De laatste dag van deze werkweek besteed ik aan puinruimen op mijn bureau, college- en dagmappen, post, mail, goede lunch bij Bagels&Beans en jeu de boules.
Je hebt van die projecten die bijzonder zijn en waarmee je iets hebt. Daar heb ik een heel lijstje van en een daarvan is het Lange Voorhout. Richard attendeerde mij, net als Marion en Koen, nogmaals op de uitnodiging en ik ben ook wel erg nieuwsgierig naar het uiteindelijke resultaat. Dus ik pak de trein en bezoek de opening door prinses Mxc3xa1xima. We gaan jeu de boulen.

Hartje

Na een stapel stukken te hebben bestudeerd ga ik een rondje lopen met de ondernemersvereniging xe2x80x9cHartje Stadxe2x80x9d. Gezamenlijk lopen we diverse winkelstraten af en ondertussen wijzen zij ons op de mooie punten en op de verbeterpunten in het stadscentrum. Bij hun grote achterban hebben ze ook een lijstje van aandachtspunten verzameld; veelal gaan die over de openbare ruimte, fietsbeugels (of eigenlijk het gemis daaraan), handhaving, en de staat van enkele panden. Ondertussen vertellen ze mij over het reilen en zeilen. We gaan kijken wat we kunnen doen. Zij hebben hart voor de (binnen)stad. We sluiten af met koffie op de terrasboot van Einstein.

Na het clusteroverleg spreek ik over een vastgoedcomplex en daarna heb ik een overleg over de ISV2- en ISV3-gelden. xe2x80x99s Avonds is er raadscommissie R&B met tal van agendapunten zoals een rondvraag, de onteigening van het Gat van Van der Putte, het Programma Binnenstad, studentenhuisvesting op Lammenschans, het akkoord op hoofdlijnen voor het project Kooiplein, de zoektocht met COA naar een nieuw asielzoekerscentrum, en de sloop/renovatieplannen in de Oude Kooi. Daarom duurt de vergadering dan ook vijfenhalf uur.

Straatspelen

Gelukkig vallen er vanochtend vergaderingen uit. Oef . Ik begin met een fietstochtje met radio West en TV West in de buurt van de Willem de Zwijgerlaan in verband met fietsroutes en omleidingen. In Leiden-Noord bezoek ik een activiteit in het kader van de Nationale Straatspeeldag. Een grote stapel (170) handtekeningen krijg ik overhandigd met het verzoek het straatspelen een impuls te geven en de verkeersveiligheid te verbeteren met name op de kruising Kooilaan/Sumatrastraat/Bernhardkade. Ik breng de stapel en het verzoek over aan collega John Steegh. Bij de straatspelen probeer ik sinds lange tijd weer eens te sjoelen. Actieve buurtbewoner Frans noteert mijn score (24).
Op naar de hofstad in verband met de afscheidsreceptie van Manita Koop. Zij vertrekt als gedeputeerde en Govert volgt haar op. Op de receptie zijn veel bekenden (zoals Joke en Chris) en bestuurders aanwezig. Ik snel naar de trein om een bijeenkomst van Centrummanagement, Kamer van Koophandel en BV Leiden bij te kunnen wonen. Zij hebben een Economisch Manifest opgesteld met 12 economische speerpunten dat zij aanbieden. Zitten heel goede punten tussen waar de opstellers van lokale verkiezingsprogrammaxe2x80x99s goed nota van moeten nemen. xe2x80x99s Avonds is er raadscommissie B&L maar daar staat alleen een hamerstuk van mij op de agenda.

BBQ

Net als vorig jaar zit het college in een busje xe2x80x99s ochtends vroeg op weg naar het VNG-congres. Dit keer rijden we naar Almere en is het busje iets minder A-team-achtig. Op het congres is ’t een feest der herkenning (VNG-ers en bestuurders). Ik heb geen IBS-aanvragen gehad deze week. Wel een aanvraag voor een huisverbod maar die heb ik doorverwezen naar Henri Lenferink want die doet deze aanvragen voorlopig nog zelf. En een niet-ontvankelijke IBS-aanvraag want de patixc3xabnt was in Alphen aan de Rijn en dan is deze loco niet bevoegd; dus doorverwezen naar Wim de Gelder. xe2x80x99s Middags reis ik eerder terug naar de sleutelstad, hetgeen mij tevens de gelegenheid biedt de voorbereidingen voor de Parrotia persica te aanschouwen, om op tijd te zijn voor de BBQ. De raadscommissie R&B heeft haar feestje en chefs de cuisine Ivo en Frederik hebben een BBQ voorbereid. Gelet op de weersberichten is dat niet op een boot maar bij Storm. Het zal vast erg gezellig worden .

KANE

Zaterdagavond was ik te gast in het ADO-stadion bij het concert van KANE. Het was een succes. En erg gezellig om goede vrienden en oude bekenden weer te zien. Geborreld in de lounge en op de tribune genoten van het optreden. Smaakt naar meer.

Na het clusteroverleg en de wekelijkse stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening heb ik het periodieke overleg met de burgemeester en verder is er fractievergadering.

Babs III

Ik heb huwelijken gesloten in Den Haag (4) en mag als babs sinds februari ook huwelijken sluiten in Leiden (nog 0). En aan dat lijstje kan ik nu Amsterdam toevoegen. Vanochtend ben ik gebeld over mijn benoeming tot babs (bijzonder ambtenaar van de burgelijke stand) en nu rest mij de eedaflegging bij de hoofdstedelijke rechtbank binnenkort. Het college met drie Kamerleden (VVD, SGP en GL) tikken een eitje en verorberen een croissantje. Voor, volgens mij de 3e keer, ontbijten we met volksvertegenwoordigers uit de Leidse regioxe2x80x99s. Voor de rest van de dag werk ik veel zaken weg en ga genieten van het weekend.

Inloopavond

Eerst ga ik stemmen en wel op nummer 14 van lijst 3. Ze verdient mijn steun. Na het clusteroverleg bespreek ik met Irene en Ronald de planning ten aanzien van bestemmingsplannen. Ik bel met een corporatie om te kijken of een vastgelopen project kan worden losgewrikt. Daarna komen drie heren langs die bouwideexc3xabn hebben. Na een ingelaste tandartsafspraak is er een foto-moment (daxe2x80x99s lachen met kiespijn) in verband met het boek over de Groenoordhallen. Straks ben ik aanwezig op de inloopavond in het atrium van het Stadsbouwhuis. Deze inloopavond is georganiseerd om Leidenaren te informeren over de plannen ten aanzien van het Kooiplein. Ik ben benieuwd naar hun reacties en vragen.

Krimp

Na een telefoontje over een bestemmingsplanwijziging en het wegwerken van achterstallig werk ga ik met de ondernemersvereniging lunchen op de Turfmarkt. We bespreken het opknappen van het plein, de schoonmaak in de Steenstraat, de verlevendiging en uitbreiding van de terrassen op de Beestenmarkt.
Terug op het stadhuis bespreek ik met enkele medewerkers een lastig dossier en xe2x80x98s avonds ga ik naar de socixc3xabteit van Quintus voor het Notabelendiner. Vorig jaar was dat aangenaam verpozen.

Ik heb aan de afdeling Onderzoek gevraagd wat de bevolkingsprognoses zijn voor Leiden tot aan 2025. De verwachting is dat onze gemeente een heel klein beetje groeit de komende 15 jaar.

2009        2015       2020       2025

116.818   116.938   117.657   117.688

Deze prognose is gebaseerd op informatie van het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) xc3xa8n inclusief de door de gemeente gehanteerde prognose van de toename van het aantal woningen in Leiden (netto 4.200 woningen erbij tot 2025). Dus van 57.800 naar 62.000 woningen. En daxe2x80x99s nog al een forse sprong, jaarlijks gemiddeld 300 woningen bijbouwen.

In de 1e grafiek (zie hieronder) is te zien dat veel woningen bijbouwen niet leidt tot veel meer inwoners. De verklaring hiervoor zit xe2x80x98m in het feit dat het aantal inwoners per woning in de periode 2009-2025 daalt met 6,9%: van 2,280 per woning naar 2,122 per woning. Dat lijkt een klein verschil maar hierdoor, ondanks de toename van het aantal woningen met 4.226 (+8,2%), stijgt het totale aantal inwoners maar met 870 (+0,7%).

Mijn vervolgvraag aan de afdeling Onderzoek is, wat gebeurt er als Leiden geen woningen bijbouwt. Met deze ceteris paribus zijn ze gaan rekenen en het antwoord staat in de 2e grafiek (zie hieronder). Zij melden het volgende: het inwoneraantal daalt fors.

2009       2015        2020        2025

116.818   114.092   111.659   108.969

Want ook als er niet wordt gebouwd, daalt het aantal bewoners per woning met 6,9%: van 2,280 per woning naar 2,122 per woning, en dus daalt het aantal inwoners tot 2025 met bijna achtduizend personen (-6,7%).

En met het inwoneraantal daalt van alles mee; denk bijvoorbeeld aan de economische, sociaalgeografische en financixc3xable consequenties.

Prognose_bevolking_woning_leiden_3