Maandelijks archief: juli 2009

Binnenstadsborrel

Nu het reces nadert, probeer ik mijn bureau leeg te ruimen. Dat lukt aardig. Ik bestudeer de collegemappen. Deze zijn extra dik want het is dinsdag de laatste, reguliere B&W-vergadering en daarna volgen de zogeheten rompcolleges. Verder heb ik een persgesprek over een herontwikkeling van Hoogvliet en een parkeergarage onder de Garenmarkt, en dan is er de 2e binnenstadsborrel. Gezellig borrelen op de Beestenmarkt.

Praeses

Een dag die volgepropt is met afspraken omdat het eigenlijk de laatste dag voor het reces is. Niet dat ik de komende dagen niets meer ga doen maar voor de meeste overleggen is de agenda nu gesloten. En zo schuift Leiderdorp en de universiteit aan, de gemeentesecretaris, enkele medewerkers voor de teksten van de programmabegroting, de huidige en aanstaande praeses van Minerva, de nieuwe accountmanager van VROM komt lunchen, is er een persgesprek over de Aalmarkt, het stafoverleg Leiden-Noord/Zuid-West, een persgesprek over de prestatieafspraken, en een bezoek aan de ondernemersvereniging Lammenschansweg en omgeving.

Drukwerk

Na het clusteroverleg bespreek ik met Walter en Ad de stand van zaken rondom de verkoop vastgoed. Daarna komt een ondernemer die een nieuwe vestiging zoekt langs op het spreekuur en concerndirecteur Cees komt op de koffie. Met John en drie medewerkers heb ik een vergadering over de gelden in de ISV-3-periode en in de grote vergaderzaal van Portaal overleggen de (ver)huurdersorganisaties en de gemeente in het Platform Wonen. xe2x80x99s Middags begint de raadsvergadering, de laatste van dit politieke jaar, met op de agenda de Perspectiefnota, het PRIL 2009 en een interpellatiedebat. Ondertussen bezoek ik de manifestatie waar een bewerkt nummer van Drukwerk wordt gezongen. Na de raad is er de gebruikelijke afsluiting in het stadhuis met satxc3xa9 en bier!

Preview

Na een uitgebreide collegevergadering die wordt onderbroken door een lunch met de Rekenkamercommissie, is de sneak preview. De Stadsgehoorzaal wordt afgebouwd en de laatste werkzaamheden worden nog verricht, maar nu al is er aan de 2e zaal en de rest van de nieuwbouw veel te bewonderen. De officixc3xable opening is pas in september maar een aantal raadsleden en enkele collegeleden krijgen voorafgaand aan de raadsvergadering een sneak preview. Om vijf uur worden we rondgeleid door Petra. Het is mooi geworden. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac start om 19.00 uur de raadsvergadering. Op de raadsagenda staan onder andere een kredietaanvraag, kaderbesluit Haagwegkwartier en de jaarrekening 2008.

Ideexc3xabn

Een corporatie en een ontwikkelaar komen langs want ze willen praten over hun ideexc3xabn ten aanzien van Lammenschanspark. Na het clusteroverleg ga ik op bezoek bij de bestuursvergadering van BV Leiden. Eens in de zoveel tijd praten we elkaar bij en stel ik me op de hoogte van hun wensen en ideexc3xabn. Na de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Binnenstad (de laatste stafoverleggen van dit politieke jaar, het reces nadert gelukkig met rasse schreden) is er nog een stuurgroepvergadering Kooiplein en de fractievergadering.

Steiger

Na de gebruikelijke collegemappen, post en overig papier ga ik werken bij de Stadsgehoorzaal. Nou ja, werken, ik bedoel even meehelpen. De steiger op de Aalmarkt verdwijnt en de 2e zaal ontvouwt zich, eindelijk. Het is mooi geworden. Ik assisteer eventjes bij het afbreken van de steiger. xe2x80x99s Middags heeft de raadscommissie R&B een werkbespreking met de Sleutels van Zijl en Vliet over hun plannen met De Kooi. Aan het einde van de middag is de jaarlijkse borrel van de raad inclusief het afscheid van oud-raadslid Marianne van der Beek.

Wabo

Van tijd tot tijd komen de top van universiteit en de gemeentelijke top bijeen; zo ook hedenochtend in de raadszaal. Na het clusteroverleg komt een architectenbureau langs om te spreken over studentenhuisvesting en dan heb ik de feestelijke afsluiting van de WABO-pilot. Over deze wet is veel te doen geweest en het gerucht gaat dat die ooit een keer wordt ingevoerd al is niet zeker wanneer precies. In ieder geval heeft Leiden voorbereidingen getroffen en kan de pilot worden afgesloten. Voor alle betrokkenen is er een borrel.

Waardekaart

Samen met Jan-Jaap heb ik een gesprek met de chef der monumenten over het instrument xe2x80x98waardekaartxe2x80x99. En ik verdiep me verder in de nieuwe rooie buurt. Op het wethoudersspreekuur komen twee bewoners van de Alexanderstraat met hun adviseur langs. Zij maken zich zorgen over de plannen van de corporatie, de terugkeerregeling, de nieuwe netto-woonlasten en de verhuiskostenregeling. Na de lunch heb ik een bespreking over de programmabegroting 2010 en bereid ik me voor op de vergadering van de raadscommissie R&B. Op de agenda staan bebouwing Stationsplein, kredietvoorstel Da Vinci en de gebiedsvisie Zuid-West met het kaderbesluit Haagwegkwartier.