Wabo

Van tijd tot tijd komen de top van universiteit en de gemeentelijke top bijeen; zo ook hedenochtend in de raadszaal. Na het clusteroverleg komt een architectenbureau langs om te spreken over studentenhuisvesting en dan heb ik de feestelijke afsluiting van de WABO-pilot. Over deze wet is veel te doen geweest en het gerucht gaat dat die ooit een keer wordt ingevoerd al is niet zeker wanneer precies. In ieder geval heeft Leiden voorbereidingen getroffen en kan de pilot worden afgesloten. Voor alle betrokkenen is er een borrel.

Advertenties