Ideexc3xabn

Een corporatie en een ontwikkelaar komen langs want ze willen praten over hun ideexc3xabn ten aanzien van Lammenschanspark. Na het clusteroverleg ga ik op bezoek bij de bestuursvergadering van BV Leiden. Eens in de zoveel tijd praten we elkaar bij en stel ik me op de hoogte van hun wensen en ideexc3xabn. Na de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Binnenstad (de laatste stafoverleggen van dit politieke jaar, het reces nadert gelukkig met rasse schreden) is er nog een stuurgroepvergadering Kooiplein en de fractievergadering.