Barend

De afgelopen week maar liefst vijf aanvragen voor een ibs gehad en daxc2xb4s veel in Leiden. Gisteren wederom naar de rechtbank geweest en deze keer in Amsterdam. Geen comparitie nu, maar een bexc3xabdiging. Ik ben niet de enige die hoofdstedelijk babs wil worden want er zijn zeker zoxc2xb4n twaalf mensen in de rechtzaal. Waaronder Frits Barend over wie ik hoorde dat hij zijn zoon gaat trouwen.
Vanochtend heb ik een bespreking met SLS, universiteit en Leiderdorp over studentenhuisvesting. Daarna is er een vergadering van het rompcollege. In verband met het reces vergadert het college nog wel maar in afgeslankte bezetting, vandaar de term rompcollege. En omdat niet alle collegaxc2xb4s er zijn, vindt enkel besluitvorming plaats over a-politieke zaken, hamerstukken dus. Vanwege de korte agenda is de collegevergadering van half elf tot half twaalf. Op 1 september hebben we de eerste reguliere B&W-vergadering. Nu ik toch op het stadhuis ben, werk ik meteen wat post etc weg. Verder nog? Nou weinig. Ik ga de OWee bezoeken. Het is stil in Leiden en op het stadhuis, en het wordt mooi weer!

Advertenties