Opgeleverd

De ochtend begint, voor mijn doen vroeger dan gebruikelijk, met een vergadering over de herontwikkeling van een binnenstedelijk vastgoedcomplex. Vervolgens schuiven Wim en Rien aan voor een bespreking over het LCP en is er het bestuurlijk overleg met Proper-Stok en de Sleutels over het Kooiplein. Vervolgens komen enkele investeerders aan tafel, praat ik bij met Maria en daarna met Wim, waarna mijn agenda een gat vertoont. Een afspraak is uitgevallen dus dat geeft mij lucht om een paar zaken goed te bekijken en te overpeinzen.

Later op de dag fiets ik naar Roomburg in verband met het opleveringsfeest van de Schakels II. Een woningbouwproject van Ymere en Ons Doel. Het is mooi geworden en een feestje waard.
Behalve dat dit complex wordt opgeleverd, wordt meteen een andere mijlpaal bereikt. Het was het laatste bouwproject van Roomburg. Een wijk is nooit af en de inrichting van de openbare ruimte in Roomburg zeker nog niet, maar in dit deel van de stad is het bouwen van woningen afgelopen.


De Schakels II in Roomburg te Leiden zijn opgeleverd