HOV

Na het reguliere overleg met het cluster komen de mensen van het COA langs om te praten over de vier potentixc3xable locaties voor een mogelijk nieuw asielzoekerscentrum in Leiden. We bespreken de stand van zaken van de speurtocht van het COA en de verdere gang van zaken. Projectleider Harry komt bijpraten en ik ga polshoogte nemen op de oostelijke zijde van de Bargelaan. Ik laat me uitleggen wat de (on)mogelijkheden zijn van enkele varianten. Vervolgens spreek ik met John over hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en heb ik een dinerafspraak met Paul Laudy, Arjen Bonestroo en Jan-Jaap de Haan.